I czyt. Wj 34,4b-6.8-9; Ps: Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a;
II czyt. 2 Kor 13,11-13; Ew. J 3,16-18

 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Trójcy Najświętszej”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Twoja cześć, chwała”
Na uwielbienie – „O Boże, dzięki Ci składamy”
Na zakończenie – „Głoś imię Pana”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej stawia pytanie, na które odpowiedzieć sobie powinien każdy z nas: kim tak naprawdę jest dla mnie Bóg? Każda Msza św. to przedziwne uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej. Postarajmy się zatem, aby zaangażowaniem serca i godną postawą wyrazić swój szacunek wobec tych tajemnic, których celebrację właśnie rozpoczynamy.

Posłani, aby głosić chwałę i naśladować jedność Trójcy Świętej

Orędzie:Bóg w Chrystusie stał się bliski człowiekowi i odpowiedział w ten sposób na podstawowe jego pragnienie.
Cel: Przekonać, że chrześcijanin jest wezwany, aby iść i głosić Boga, który jest bliski człowiekowi.

Modlitwa wiernych
Trójjedynemu Bogu powierzmy nasze prośby i błagania:

  1. Za Kościół Boży, aby na Twój, Boże, wzór nieustannie wzrastał w jedności.
  2. Za naszą diecezję i podejmowane w niej dzieło Synodu, aby podjęty trud zaowocował wzrostem wiary.
  3. Za dziennikarzy, aby wykonując swój zawód, starali się przede wszystkim o przekaz prawdy.
  4. Za misjonarzy. Boże, wspomagaj ich posługę, którą pełnią w służbie zbawieniu drugiego człowieka.
  5. Za zmarłych. Dobry Boże, przyjmij ich do swojego królestwa.
  6. Za nas, uczestniczących w tej Najświętszej Ofierze. Boże, uświęcaj nas swoją obecnością i pomagaj w misji głoszenia Twojej bliskości.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
„Idźcie i głoście” bliskość Boga. To nie jest zadanie wyłącznie na ten dzień, tydzień czy rok. Całe nasze życie powinno być świadectwem, że Bóg naprawdę jest przy nas i rzeczywiście można Go spotkać. Na wypełnianie tego zadania przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Ks. Tomasz Rąpała

­