I czyt. Iz 49,14-15; Ps 62; II czyt. 1 Kor 4,1-5; Ew. Mt 6,24-34

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kto się w opiekę odda Panu swemu”
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Daj mi Jezusa”
Na zakończenie – „Nasze plany i nadzieje” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Pan Jezus, który nas zaprosił na Ucztę eucharystyczną, zwraca się dziś do nas słowami pełnymi serdeczności. Mówi, abyśmy się nie martwili zbytnio o nasze życie, o naszych bliskich, o przyszłość. Wszyscy bowiem znajdujemy się w dobrych rękach Ojca niebieskiego, który wie, czego nam potrzeba. Czy skoro dał nam swojego Jedynego Syna w ofierze krzyża i ofierze eucharystycznej, to czy może nam odmówić czegoś, co jest nam naprawdę potrzebne? Niech nasze serca wypełni modlitwa, zwłaszcza o to, abyśmy nigdy nie zwątpili w dobroć Boga i Jego opatrzność nad nami. 

Modlitwa wiernych
Zwróćmy się do Boga, naszego Ojca i, wierząc w Jego opatrzność, która wszystkim rządzi i kieruje, prośmy Go z ufnością:

  1. Wejrzyj, Boże, na Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła i wspieraj ich w posłudze umacniania braci w wierze i ufności.
  2. Wspieraj biednych i ubogich, borykających się z brakiem środków materialnych do życia i poślij do nich ludzi z konkretną pomocą.
  3. Przyjdź ze swoim światłem i pociechą do wszystkich zniechęconych, zawiedzionych, zrozpaczonych i przywróć im radość życia.
  4. Przemieniaj serca tych wszystkich, którzy nadzieję pokładają w ludzkich możliwościach.
  5. Obdarz łaską życia wiecznego zmarłych z naszych rodzin oraz wszystkich, którzy w ziemskim życiu w Tobie pokładali ufność.
  6. Ożywiaj wiarę w nas, zebranych na tej Eucharystii, i daj nam doświadczyć Twojej kochającej obecności.

Boże, którego opatrzność jest nad nami wszystkimi, wysłuchaj naszej modlitwy, wlewaj w nasze serca ufność, abyśmy tylko w Tobie szukali pociechy i poczucia bezpieczeństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem
W słowach błogosławieństwa kończącego Najświętszą Ofiarę zawarta jest obietnica, że wszechmogący Bóg będzie z nami, że w każdej chwili będzie nam towarzyszył i że możemy zawsze powierzyć się Jego ojcowskiej opiece. Przyjmijmy tę obietnicę otwartym sercem.

Ks. Stanisław Cyran

­