I czyt. Kpł. 19,1-2.17-18; Ps 103; II czyt. 1 Kor 3,16-23;Ew. Mt 5,38-48

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”
Na komunię – „O Święta Uczto”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących się” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus zaprosił nas na ucztę miłości. Nie tylko chce się z nami spotkać, ale też chce się dzielić z nami swoją miłością. Tą miłością obejmuje każdego bez wyjątku. Nieważne, kim jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy kochani przez Boga. A jednocześnie wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby naśladować Go w tym, co najważniejsze, czyli w miłości. Kochając ludzi, najbardziej upodobniamy się do Boga, który jest miłością. Niech łaska płynąca z ofiary Jezusa umocni nas, abyśmy potrafili prawdziwie kochać.

Modlitwa wiernych
Do Boga, który jest naszym kochającym Ojcem, z zaufaniem, jakie dzieci noszą w swoim sercu, zwróćmy się z naszym wołaniem:

  1. Wspieraj swój Kościół, aby w świecie który jest areną konfliktów, był zaczynem pojednania i zgody między ludźmi.
  2. Obdarz upragnionym pokojem narody i państwa dotknięte wojnami i konfliktami zbrojnymi.
  3. Wejrzyj na naszą Ojczyznę targaną bolesnymi podziałami i przekonaj wszystkich, że tylko na wzajemnym przebaczeniu możemy budować lepszą przyszłość.
  4. Dotknij swoją łaską wszystkich pogrążonych w egoizmie i obojętności wobec bliźnich i przemień ich serca, aby potrafili kochać i czynić dobro.
  5. Oczyść zmarłych z wszelkich niedoskonałości i wprowadź ich do królestwa, w którym panuje miłość doskonała.
  6. Pomóż nam stawać się Twoimi dziećmi przez ofiarną miłość okazywaną naszym bliźnim.

Boże, który jesteś miłością, pochyl się nad nami i przyjdź nam z pomocą. Wypełniaj nasze serca miłością, abyśmy coraz bardziej upodobniali się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Zadanie, jakie otrzymujemy na zakończenie Mszy Świętej, dotyczy przede wszystkim miłości. Mamy kochać, bo tylko miłość się liczy i tylko z niej będziemy sądzeni. Niech błogosławieństwo, jakie płynie z ofiary Jezusa, uzdalnia nas do konkretnych czynów miłości.

Ks. Stanisław Cyran

­