I czyt. Syr 15,15-20; Ps 119; II czyt. 1 Kor 2,6-10; Ew. Mt 5,17-37

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Pomiędzy lud swój idzie sam”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Błogosławieni szukający Boga” (por. Ps 119,2). Te słowa psalmu, który dziś usłyszymy, zwracają naszą uwagę na potrzebę podążania za Bogiem i Jego wolą. Szczęśliwi są ci, którzy pragną być z Bogiem, bo On tylko jest prawdziwym źródłem szczęścia. Aby go zaznać, musimy jednak zaufać Bogu we wszystkim, przyjąć Jego wolę i ją wypełniać. Wola Boża wyraża się w Jego słowie. Dziś prośmy szczególnie o łaskę, abyśmy w wypełnianiu Bożych przykazań i w służbie dla dobra Kościoła umieli kierować się sercem, a nie tylko przepisami Prawa.

Modlitwa wiernych
Do Boga, który przygotował wielkie rzeczy tym, którzy Go miłują, zwróćmy się z naszymi prośbami.

  1. Wspieraj swój Kościół z jego pasterzami, aby wiernie zachowywał Twoją naukę.
  2. Obdarz swoją pomocą rodziców i wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie dzieci, aby potrafili nauczyć je posłuszeństwa i szacunku dla przykazań.
  3. Wspieraj tych, którzy pełnią służbę przy Twoim ołtarzu: ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, aby swoją posługą głosili Twoją chwałę.
  4. Umacniaj i podtrzymuj tych, którzy zachowując Twoje przykazania, doświadczają szczególnych trudności i wątpliwości.
  5. Przyjmij do nieba wszystkich, którzy z miłości do Ciebie trzymali się w życiu Twojej nauki.
  6. Przemieniaj nasze serca, abyśmy kierowali się w swoim postępowaniu przede wszystkim prawem miłości.

Boże, który dałeś nam swoje przykazania, bądź z nami na ścieżkach naszego życia i wspieraj nas swoją pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem
Jeszcze raz na koniec przywołajmy słowa psalmisty, który modli się słowami: „Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa i zachowywał je całym sercem”. Niech te słowa staną się naszą modlitwą o to, aby Bóg oczyszczał nasze motywacje, abyśmy szli za Nim i zachowywali Jego naukę z miłością. Niech nam w tym pomaga błogosławieństwo płynące z tej Eucharystii.

Ks. Stanisław Cyran

­