Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
I czyt. Ml 3,1-4; II czyt. Hbr 2,14-18; Ps 24; Ew. Łk 2,22-40 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wesołą nowinę”
Na przygotowanie darów – „Z nieba wysokiego”
Na komunię – „O gwiazdo betlejemska”
Na uwielbienie – „W żłobie leży”
Na zakończenie – „Podnieś rączkę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zanim kilkadziesiąt lat po narodzeniu Jezusa Chrystusa świątynia jerozolimska została zburzona przez Rzymian, Maryja z Józefem zdążyli jeszcze przynieść do niej Dziecię, aby Je ofiarować Ojcu. Zastali tam dwoje starców – Symeona i Annę, dla których świątynia była drugim domem. I oni właśnie w tym dniu spotkali w świątyni nie tylko Stwórcę, ale także Zbawiciela. My również przychodzimy do świątyni, aby spotkać Zbawiciela, złączyć się z Jego ofiarą i modlić się za zakonników i zakonnice w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego.

Modlitwa wiernych
Bogu, który jest dawcą powołań, przedstawmy nasze prośby.

  1. O światło Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka, aby jego przepowiadanie pomagało ludziom odczytać i zrealizować powołanie.
  2. O owocną współpracę osób konsekrowanych z biskupami i kapłanami diecezjalnymi, aby kapłańska misja Chrystusa była skutecznie realizowana.
  3. Za tych, którzy ofiarami materialnymi wspierają zakony kontemplacyjne, aby dobry Bóg wynagrodził ich hojnie.
  4. O nowe powołania zakonne, aby coraz więcej rąk, serc i głów pracowało na niwie Pańskiej.
  5. Za zmarłych zakonników i zakonnice, aby Bóg, któremu się poświęcili, był dla nich nagrodą.
  6. Za nas samych, abyśmy odważnie i ofiarnie realizowali kapłańską misję Chrystusa.

Boże, prowadź nas po drogach powołania, które sam nam wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, naszego Pana.

Przed rozesłaniem
Za chwilę usłyszymy zachętę: „Idźcie”. Chciejmy głosić Chrystusa sposobami i metodami właściwymi dla ludzi świeckich, ochrzczonych, czyli chciejmy głosić Go świadectwem własnego życia.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­