I czyt. So 2,3; 3,12-13; Ps 146; II czyt. 1 Kor 1,26-31; Ew. Mt 5,1-12a

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Panie, umocnij naszą wiarę”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w Ofierze Chrystusa. Przynosimy w darze wszystko, co w minionym tygodniu naszego życia było dobre i piękne, co było dla chwały Bożej i pożytku naszych bliźnich. Z nadzieją spoglądamy na nowy tydzień, oczekując światła Ducha Świętego, abyśmy mogli dobrze poznać i wypełnić czekające nas w nim zadania. A za wszelkie grzechy i zaniedbania –nie tylko ostatnich dni, ale i całego życia – przeprośmy Boga, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych
Świadomi zobowiązań wypływających z chrztu świętego i bierzmowania, módlmy się wspólnie do Boga.

  1. Za Ojca Świętego Franciszka i Kościół powszechny – o wiarę, nadzieję, miłość oraz dary Ducha Świętego.
  2. Za naszą diecezję, wspólnotę parafialną i nasze rodziny – o odważną realizację królewskiej misji Chrystusa.
  3. Za skrzywdzonych, prześladowanych, zagrożonych moralnie, aby znaleźli pomoc i ratunek.
  4. Za świeckich apostołów, wolontariuszy, pracowników charytatywnych, o ducha ofiary i radosną służbę.
  5. Za zmarłych, aby doznali Bożego miłosierdzia.
  6. Za nas samych, abyśmy rozeznali nasze powołanie i wynikające z niego obowiązki.

Wszechmogący Boże, Ty chcesz mieć w ludziach, których stworzyłeś, dyspozycyjne narzędzia Twojej opatrzności. Spraw, abyśmy odczytali i wypełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem
„Szukajcie Pana” (So 2,3). Tę zachętę słyszeliśmy już w pierwszym czytaniu. Jest ona jeszcze bardziej aktualna teraz. Za chwilę opuścimy tę świątynię i wrócimy do naszych domów, jutro do szkół, uczelni, miejsca pracy. Urzeczywistniając królewską misję Chrystusa, bądźmy świadkami miłości Boga wobec wszystkich, których spotkamy na swojej drodze w rozpoczynającym się tygodniu.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­