I czyt. Iz 8,23b-9,3; Ps 27; II czyt. 1 Kor 1,10-13.17; Ew. Mt 4,12-23 lub Mt 4,12-17 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław…”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy św., uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przybywa, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i między sobą. Uświadamiamy to sobie zwłaszcza w tych dniach, gdy przeżywamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy w błaganiu o wielki dar jedności dla Kościoła i świata, a także o jedność i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.
Za nasze grzechy, które są źródłem wszelkich podziałów, przeprośmy teraz Boga, byśmy mogli w jak najlepszym usposobieniu sprawować Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych
Do Boga w Trójcy Świętej jedynego, który jest źródłem i wzorem jedności i komunii, skierujmy nasze ufne modlitwy.

  1. Za Kościół powszechny, aby nie ustawał w dążeniu do jedności podzielonych uczniów i stawał się znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
  2. Za świat targany konfliktami, wojnami, terrorem, niesprawiedliwością i różnorakimi podziałami, aby dzięki miłosierdziu Boga zaznał pokoju.
  3. Za ludzi, którzy cierpią z powodu braku zgody i jedności w świecie, społecznościach lokalnych, a zwłaszcza w rodzinach, aby doznali umocnienia i pociechy płynącej z boskiego źródła miłości.
  4. Za naszą Ojczyznę, aby przezwyciężyła podziały i rozwijała się w pokoju, budując swoją przyszłość na fundamencie wzajemnej miłości.
  5. Za zmarłych, z którymi łączyły nas więzi miłości, aby dostąpili wiecznego pokoju we wspólnocie zbawionych w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy budowali jedność wokół siebie, pokonując wszelkie odruchy wrogości wobec bliźnich.

W Tobie, Boże, pokładamy naszą ufność i wierzymy, że dasz nam swoją łaskę, byśmy byli świadkami i budowniczymi jedności i komunii w dzisiejszym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Przyjmując otwartym sercem dar Bożego błogosławieństwa, starajmy się być w życiu codziennym budowniczymi pokoju i jedności w domu, sąsiedztwie, bliższym i dalszym otoczeniu.

Ks. Jan Siedlarz

­