I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38; Ew. Mt 3,13-17

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Przez chrztu świętego wielki dar”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Kłaniam się Tobie”
Na uwielbienie – „O niewysłowione szczęście”
Na zakończenie – „Nie rzucim, Chryste”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dziś nasze oczy kierują się nie tylko na ołtarz, ale również na naszą parafialną chrzcielnicę. Wspominając chrzest Chrystusowy, popatrzmy na miejsce, gdzie ochrzczono tak wiele naszych barci i sióstr. Tu być może zostały ochrzczone wasze dzieci albo i wy sami. Niech dzisiejszy dzień przypomni nam, jak wielki dar łaski otrzymuje człowiek na chrzcie świętym. Przecież to chrzest jest bramą, przez którą wejść możemy tu, aby dziś złożyć wraz z Chrystusem Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych
Jezus objawia nam w pełni Boże życie. Przez Jego doskonałe pośrednictwo powierzmy w Duchu Świętym nasze prośby Ojcu w niebie, ufając, że wysłucha swego umiłowanego Syna, w którym ma upodobanie.

  1. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów, aby swoim przykładem pociągali wiernych do kroczenia drogą świętości.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby zostali natchnieni pragnieniem wprowadzania pokoju i ładu na świecie.
  3. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby ich serca były zdolne czerpać ze zdrojów miłosierdzia.
  4. Módlmy się za katechumenów, aby poprzez odrodzenie w wodzie chrztu świętego zostali włączeni do grona dzieci Bożych.
  5. Módlmy się za niewierzących, aby zostali obdarzeni łaską wiary i odkryli światło prawdy.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy uczestnicząc w tej Eucharystii dostąpili udziału w uczcie niebieskiej.

Dobry Boże, Ty nakazałeś nam posłuszeństwo Twemu umiłowanemu Synowi. Wysłuchaj naszych próśb. Niech Chrystus będzie nam światłem świecy paschalnej, a Twoja łaska źródłem wody żywej.  

Przed rozesłaniem
Eucharystię kończy błogosławieństwo w imię Trójcy Przenajświętszej. Wyraża ono prawdę o tym, jak bogaty w wewnętrzną miłość jest nasz Bóg. Dziś w szczególny sposób, przez wspomnienie naszego chrztu, to wewnętrzne życie Boga stało się naszym udziałem. Jesteśmy tego świadomi i mamy być tego świadkami. Niech ta sama miłość, która od wieków płonie w Bogu, zapłonie w naszych rodzinach, sąsiedztwie i miejscach pracy.

Ks. Hieronim Kosiarski

­