I czyt. Iz 60,1-6; Ps 72; II czyt. Ef 3,2-3a.5-6; Ew. Mt 2,1-12 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Mędrcy świata”
Na przygotowanie darów – „O gwiazdo Betlejemska”
Na komunię – „Jezusa narodzonego”
Na uwielbienie – „Ach, ubogi żłobie”
Na zakończenie – „Mizerna cicha”

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Z radością obchodzimy uroczystość Epifanii, czyli „objawienia” się Chrystusa narodom reprezentowanym przez Mędrców, tajemniczych postaci przybyłych do groty betlejemskiej ze Wschodu.
Oddajmy dzisiaj cześć Chrystusowi, który jest celem pielgrzymowania ludów i narodów, a wśród nich także i nas.

Modlitwa wiernych
Do Boga, który chce zbawić wszystkich ludzi, skierujmy nasze pokorne prośby.

  1. Za święty Kościół Boży, Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby głosili orędzie zbawienia wszystkim ludom i narodom.
  2. O pokój w świecie, aby ustały konflikty, wojny i terroryzm, a ludzkość mogła żyć i rozwijać się w duchu solidarności i braterstwa.
  3. Za misjonarzy i misjonarki oraz za tych, którzy ich wspierają, aby odważnie nieśli Chrystusowe światło wiary, nadziei i miłości.
  4. Za naszych bliskich zmarłych, aby radowali się oglądaniem Boga w niebie.
  5. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy za przykładem Mędrców ze Wschodu oddawali cześć Chrystusowi w Duchu i Prawdzie.

Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj naszych próśb, jakie kierujemy ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Przed rozesłaniem
Niech oznaczone poświęconą kredą drzwi naszych domów i mieszkań inicjałami Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz cyfry roku bieżącego będą znakami, że zamieszkują w nich ludzie wierzący w Chrystusa i oczekują na Boże błogosławieństwo.

Ks. Stanisław Sojka

­