I czyt. Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; II czyt. Kol 3,12-21; Ew. Mt 2,13-15.19-23

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – „Dzisiaj w Betlejem”
Na komunię – „Gdy śliczna Panna”
Na uwielbienie – „Ach, witajże pożądana”„Pasterze mili”„Lulajże, Jezuniu”
Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W radosnym czasie Bożego Narodzenia obchodzimy dziś w liturgii święto Najświętszej Rodziny. To w Niej Dziecię Jezus „rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,40).
Wpatrując się w Świętą Rodzinę, pragniemy w czasie tej Eucharystii modlić się za rodziny w naszej parafii, w ojczyźnie, na świecie. Prośmy, by z radością przyjmowały każde ludzkie życie; by stawały się środowiskiem wszechstronnego rozwoju człowieka; by otwierały się na dar życia Bożego i stawały się Bogiem silne.
Za to, że nie zawsze otwieramy swe serca na Bożą łaskę, że nie współpracujemy z nią, przeprośmy teraz, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.

Na mszach świętych będzie odczytywany List Episkopatu Polski

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest miłością i gromadzi nas wszystkich w jedną rodzinę, zanieśmy nasze ufne prośby.

  1. Za Kościół święty, aby wszystkich zbawionych łączył w jedną rodzinę Bożą.

  2. Za instytucje społeczne i polityczne, aby wspierały każdą rodzinę w wypełnianiu jej świętego powołania.

  3. Za rodziny borykające się z trudnościami, aby dzięki Bożej łasce odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości.

  4. Za rodziny, które nie mogą doczekać się potomstwa, aby poprzez godne starania medyczne lub otwartość serca na adopcję mogły cieszyć się z nowego życia.

  5. Za młodych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby chroniąc prawdziwe wartości i zasady moralne, doświadczali Bożej pomocy.

  6. Za nas wszystkich uczestniczących w tej Mszy Świętej, abyśmy szanowali każde ludzkie życie i wspierali jego rozwój.

Wysłuchaj, Boże, modlitw, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Broń nasze rodziny od wszelkich niebezpieczeństw i spraw, aby żyły w miłości i pokoju. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem
„Rodzina jest powołana, […] aby stawać się miejscem, w którym życie, dar Boga, może rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu” (Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 92). Na budowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi życia zarówno fizycznego, jak i duchowego oraz na naśladowanie cnót Świętej Rodziny w naszych rodzinach przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

­