I czyt. Iz 7,10-14; Ps 24; II czyt. Rz 1,1-7; Ew. Mt 1,18-24 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Czekam na Ciebie”
Na przygotowanie darów – „Niebiosa rosę”
Na komunię – „Kłaniam się Tobie”
Na uwielbienie – „Oto święte ciało Pana”
Na zakończenie – „Grzechem Adama ludzie uwikłani” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Czwarta niedziela Adwentu jest szczytem oczekiwania. Oto już wkrótce będziemy się radować uroczystym wspomnieniem narodzenia Jezusa Chrystusa. Adwent ma przygotować nas do tej uroczystości. Warto zatem u początku naszego spotkania z Bogiem zastanowić się, jak to moje przygotowywanie się wygląda.
W dawnej Polsce przybywający do świątyni możnowładcy i ludzie prości, ludzie różnych stanów i profesji uczestniczyli w przygotowujących do uroczystości Narodzenia Pańskiego mszach roratnich, podczas których zapalano świece ze słowami: „jestem gotów na przyjście Pana”. Czy i ja mogę u końca adwentowego czasu również powiedzieć: „jestem gotów na przyjście Pana”?
Zgromadzeni we wspólnocie oczekującej na narodzenie Zbawiciela poprzez Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic. Prośmy Chrystusa, byśmy na wzór Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, byli zdolni przyjąć do naszych serc Jezusa, Syna Najwyższego. 

Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa, który powiedział: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam”, zanieśmy pokorne modlitwy do Ojca miłosierdzia.

  1. Za Kościół Chrystusowy, aby przez ustawiczną modlitwę wypraszał potrzebne łaski szczególnie ludziom potrzebującym, ubogim, cierpiącym głód fizyczny i duchowy.
  2. Za papieża Franciszka, aby wspierany modlitwą Ludu Bożego owocnie pełnił swoją posługę we współczesnym świecie.
  3. Za rodziców chrześcijańskich, aby wierni swoim zobowiązaniom wypowiedzianym podczas chrztu świętego prowadzili swoje dzieci do Boga poprzez modlitwę i przykład życia.
  4. Za całą naszą wspólnotę parafialną, za rodziny naszej parafii, byśmy jak najlepiej przygotowali się i przeżyli radosny czas świąt Narodzenia Pańskiego.
  5. Za naszych bliskich zmarłych (a zwłaszcza za NN), aby oczyszczeni ze zmazy grzechów dostąpili radości życia wiecznego.
  6. Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy umieli wprowadzać w życie usłyszane w liturgii słowo Boże.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw, jakie do Ciebie zanosimy, i spraw łaskawie, aby ci, za których się modlimy, mogli się cieszyć obfitością Twoich darów. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Życie człowieka jest nieustannym oczekiwaniem na spotkanie z Panem. Niech Boże błogosławieństwo płynące z ofiary Mszy Świętej wzmocni naszą wiarę, nadzieję i miłość, byśmy stawali się, tak jak św. Józef, ludźmi Bożymi. Byśmy umieli, jak on, w cichości, pokorze i ufności zdążać na spotkanie z Panem. Niech św. Józef będzie naszym szczególnym patronem – przewodnikiem tego ostatniego tygodnia adwentowego oczekiwania.

Ks. Piotr Łabuda

­