I czyt. Iz 35,1-6a.10; Ps 146; II czyt. Jk 5,7-10; Ew. Mt 11,2-11

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Oto Pan przybywa”
Na przygotowanie darów – „Po upadku człowieka grzesznego”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „O Krwi i Wodo”
Na zakończenie – „Mądrości, która z Bożych ust wypływasz”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Adwent to czas oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Św. Jakub w dzisiejszym drugim czytaniu zachęci nas, byśmy byli cierpliwi, byśmy umacniali nasze serca, bo czas nadejścia Pana jest już bliski (zob. Jk 5,8).
Każda Eucharystia jest szczególnym czasem, w którym Bóg pragnie umacniać nasze serca i napełniać je swoim słowem i Ciałem. Eucharystia bowiem to czas słuchania słowa Bożego i karmienia się Jego świętym Ciałem. Otwórzmy się zatem na dar Jego obecności wśród nas.
Na ołtarzu Pana złóżmy wszystkie intencje, które nas przy Chrystusie gromadzą. W chwili ciszy pomyślmy, co pragniemy dziś Bogu ofiarować, o co pragniemy Go prosić, za co uwielbiać. Pomyślmy, jak w minionym tygodniu wyglądało nasze adwentowe przygotowywanie się na święta Jego narodzenia.
Za to, że nie zawsze byliśmy otwarci na Bożą miłość i że tak mało czasu Mu ofiarujemy, przepraszajmy Go na początku tej Najświętszej Ofiary.

Modlitwa wiernych
W ten adwentowy czas otwórzmy nasze serca przed Bogiem Ojcem, który jest w niebie, i zanieśmy do Niego naszą modlitwę. Po każdym wezwaniu módlmy się w milczeniu.

  1. Chryste, nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów.
  2. Panie, bądź zawsze z naszym papieżem Franciszkiem, z kolegium biskupów, z naszym biskupem (NN), jego biskupami pomocniczymi. Udzielaj im darów jedności, miłości i pokoju.
  3. Spraw, Panie, by chrześcijanie ściślej jednoczyli się z Tobą jako boską Głową. Daj, Boże, by Twoi uczniowie swoim życiem świadczyli o Twoim królestwie.
  4. Boże, który jesteś miłością, obdarz świat pokojem, niech również w naszych domach, w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, zapanuje życzliwość i zgoda.
  5. Panie, który jesteś wiecznością, udziel naszym bliskim zmarłym chwały zmartwychwstania, spraw także byśmy i my stali się kiedyś uczestnikami ich szczęścia.
  6. Oczekiwany Zbawicielu, daj nam godnie przygotować się na radosne święta Twojego narodzenia. Spraw, byśmy przez podejmowane adwentowe postanowienia odnawiali nasze serca i dusze.

Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj naszej ufnej modlitwy i spraw, abyśmy wierni Twojej nauce cieszyli się nieustannie Twoją pomocą i zasłużyli na nagrodę życia wiecznego.

Przed rozesłaniem
Chrystus pragnie być Bogiem nam bliskim. Pragnie, byśmy mogli Go poznawać. To poznanie dokonuje się w sposób szczególny podczas Eucharystii, ale także i na każdej codziennej modlitwie. Niech Chrystusowe błogosławieństwo umocni nas w trwaniu na poznawaniu Boga w modlitwie. Niech w tym adwentowym czasie nie zabraknie w naszych domach tej codziennej modlitwy.

Ks. Piotr Łabuda

­