I czyt. Iz 2,1-5; Ps 122; II czyt. Rz 13,11-14; Ew. Mt 24,37-44

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Grzechem Adama”
Na przygotowanie darów – „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „Jezu w Hostii utajony”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź Maryjo” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny, podczas którego w sposób szczególny będziemy dawać świadectwo naszej wiary.
Nowy rok liturgiczny rozpoczyna Adwent – czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia – święta przyjścia Zbawiciela. Adwent jednak jest również czasem, w którym powinniśmy trochę zwolnić i przyjrzeć się naszemu życiu, które jest nieustannym oczekiwaniem. Wciąż bowiem czekamy na spotkanie z Chrystusem, które dokona się na końcu czasów, kiedy nastąpi paruzja – ostateczne przyjście naszego Pana na końcu świata. Adwent jest też czasem patrzenia na to wcześniejsze spotkanie z Chrystusem, które dokona się w chwili naszej śmierci. Śmierć jest przecież naszym spotkaniem z Bogiem – jak wierzymy mocno i o co się modlimy – który będzie dla nas miłosiernym sędzią i pozwoli nam wejść do domu przygotowanego dla nas.
Niech zatem Adwent będzie dla nas sposobnym czasem przygotowania się na ostateczne spotkanie z Panem.

Modlitwa wiernych
Bóg wspomaga i darzy opieką swój lud, który wybrał sobie na dziedzictwo, aby po czasie adwentowego czuwania doprowadzić go do szczęścia życia wiecznego. Pamiętając o łaskawości i dobroci Boga, zanieśmy do Niego nasze prośby wołając: Wysłuchaj, Panie, naszej modlitwy!

  1. Módlmy się za Kościół święty, wielką rodzinę dzieci Bożych, aby wszelkie trudności, których doświadcza, oczyszczały go i umacniały w jedności i pokoju.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, który przewodzi Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi, za biskupów, kapłanów i diakonów, aby Duch Święty udzielał im swoich darów potrzebnych do dobrej służby Kościołowi.
  3. Módlmy się za rządzących państwami i naszych samorządowców, by nie zapominali, że celem wszelkich ich działań powinno być zawsze dobro Boga i człowieka.
  4. Módlmy się za ludzi chorych i cierpiących, by przez cierpliwe dźwiganie codziennego krzyża zbliżali się do Boga.
  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych bliskich naszemu sercu, aby wspierani naszą modlitwą, mogli osiągnąć życie wieczne w niebie.
  6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, byśmy zgodnie z wolą Bożą realizowali swoje powołania, dając codzienną modlitwą świadectwo wiary w Jezusa.

Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszej modlitwy i spraw, abyśmy wiernie podążali za Twoim umiłowanym Synem – Światłością świata. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam: „bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24,44). Niech Adwent, który dziś się rozpoczyna, będzie dla nas czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana – w radości Jego powtórnego narodzenia, ale i w radości naszego z Nim spotkania się w chwili naszej śmierci.

Ks. Piotr Łabuda

­