I czyt. Dz 2,14a.36-41; Ps 23; II czyt. 1 P 2,20b-25; Ew. J 10,1-10

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Panie tyś moim pasterzem”
Na przygotowanie darów – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Alleluja, Jezus żyje”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam jednak taką właśnie okazję. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słuchaczy: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Mamy zatem wspaniałą okazję, by prosić Pana żniwai Pasterza owczarni Kościoła o kapłanów, którzy idąc Jego śladami, będą poprzez swoją służbę troszczyć się o Kościół. Msza św. to najwspanialsza modlitwa, ale pamiętajmy też o naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, które czerpać możemy z wielkiego skarbca naszej religii. 

Materiały zostaną przesłane przez Dzieło Powołań 

Modlitwa wiernych
Do Boga, który jest naszym Ojcem i najdoskonalszym Pasterzem, zanieśmy nasze wspólne prośby:

  1. Aby papież, biskupi i kapłani, wpatrując się w Jedynego Pasterza, na Jego wzór, troszczyli się o powierzonych im ludzi na całym świecie.
  2. Aby wierzący wsłuchiwali się w głos Jezusa i podążali Jego drogami.
  3. Aby nigdy nie zabrakło chętnych i gotowych serc do służenia w owczarni Jezusa Chrystusa.
  4. Aby polskie rodziny żyjące na emigracji wychowywały młode pokolenia w duchu katolickim i uwrażliwiały je na miłość ojczystego kraju.
  5. Aby ludzie chorzy i opuszczeni znaleźli pociechę i pokrzepienie w łączności z Jezusem, Dobrym Pasterzem.
  6. Aby każdy z nas przyczyniał się do umacniania wartości Ewangelii w swoim środowisku.

Boże, Ty posłałeś swojego Syna, aby w Nim dać nam obraz prawdziwego i dobrego Pasterza. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy zawsze wybierali drogę, jaką ukazał nam Jezus podczas swojego ziemskiego pasterzowania. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Zanim udamy się do naszych domów i powrócimy do naszej codzienności, otrzymamy błogosławieństwo. Należymy bowiem do owczarni, gdzie Dobry Pasterz troszczy się o swoje owce i nie pozostawia ich samymi. On także prowadzi je po właściwych ścieżkach. Wpatrując się w Niego, odważnie podejmujmy nasze zadania i obowiązki. Pamiętajmy też, aby prosić naszego Pasterza, Jezusa Chrystusa, o nowych pracowników w Jego owczarni.

­