I czyt. Dz 2,14.22-28; Ps 16; II czyt. 1 P 1,17-21; Ew. Łk 24,13-35

Na wejście – „Alleluja. Biją dzwony”
Na przygotowanie darów – „Wstał Pan Chrystus”
Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” (Ps 98,9), buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym.
Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z którego otrzymamy dobrą nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.
Abyśmy z czystym sercem mogli słuchać słowa Bożegoi złożyć tę Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania.

Materiały zostaną przesłane przez Dzieło Biblijne

Modlitwa wiernych
Pełni ufności wobec Boga, który troszcząc się o swoje dzieci, dał nam swoje słowo, zanieśmy nasze wspólne błagania i prośby:

  1. Prośmy Pana, by otaczał opieką papieża Franciszka, naszego biskupa N., wszystkich biskupów na świecie, kapłanów i diakonów. Niech napełnieni Duchem Świętym idą i niosą Dobrą Nowinę całemu światu.
  2. Prośmy Pana, aby ludzie na całej ziemi porzucili spory i wojny. Niech wszędzie zapanuje czas pokoju, którego fundamentem jest miłość.
  3. Prośmy Pana o potrzebne siły dla misjonarzy, by głosząc słowo Boże, wciąż pozyskiwali nowych uczniów dla królestwa niebieskiego.
  4. Prośmy Pana, aby nasi rodacy przebywający zagranicą a pozbawieni możliwości udziału w niedzielnej Eucharystii poprzez lekturę Pisma św. umacniali swoją wiarę.
  5. Prośmy Pana, by wierni zmarli, którzy słuchali za życia słowa Bożego, szczególnie zaś ci, którzy poświęcili swoje życie badaniu i głoszeniu świętych tekstów zawartych w Biblii, zostali dopuszczeni do oglądania królestwa Wcielonego Słowa.
  6. Prośmy Pana, byśmy nieustannie karmili się słowem Bożym zawartym w Biblii. Niech ta Księga będzie dla nas wszystkich mocą w drodze do wieczności.

Wszechmogący, wieczny Boże, napełniaj nas mocą Ducha Świętego, abyśmy umocnieni Jego darami mieli siły do słuchania i poznawania Twojego słowa. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie, teraz i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Kościół rozsyła nas, abyśmy idąc tam, gdzie postawił nas Pan, szli i głosili Dobrą Nowinę przede wszystkim przykładem swojego życia. Niech błogosławieństwo Boże da nam wielkie pragnienie poznawania Pisma św. Niech to błogosławieństwo pomaga nam w codziennym pochylaniu się nad słowem, które umacnia naszą wiarę.

­