TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
23.04.2017
I czyt. Dz 2,42-47; Ps 118; II czyt. 1 P 1,3-9; Ew. J 20,19-31

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O miłosierdzia”
Na przygotowanie darów – „Chrystus zmartwychwstan jest”
Na komunię – „Alleluja! Jezus żyje”
Na uwielbienie – „Bądź uwielbiony, miłosierny Panie”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jako uczniowie Chrystusa, zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, często żyjącym w lęku i doświadczającym różnorakich utrapień. Dziś, rozpoczynając Tydzień Miłosierdzia, pragniemy w sposób szczególny poprzez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – uobecnianych we Mszy św., a zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania.
Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra przeprośmy teraz Boga, wzywając nad nami Jego miłosierdzia. 

Materiały zostaną przesłane przez Caritas Polska

Modlitwa wiernych
Pełni ufności w miłosierdzie Boże, przedstawmy teraz nasze prośby z nadzieją, że zostaną wysłuchane:

  1. Za Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów, aby ukazywali współczesnemu światu niezgłębioną tajemnicę miłosiernej miłości Boga do człowieka.
  2. Za wszystkich chrześcijan, aby ich wiara znajdowała urzeczywistnienie w czynnej miłości względem potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia.
  3. Za wszystkich chorych, cierpiących, ubogich i bezdomnych, aby otrzymali konieczną pomoc ze strony bliźnich i nigdy nie zwątpili w Bożą Opatrzność.
  4. Za trwających w grzechach ciężkich i żyjących z dala od Boga i Kościoła, aby przez szczere nawrócenie otwarli swe serca na działanie Bożej łaski i odzyskali pokój serca.
  5. Za naszych zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył wiecznym szczęściem.
  6. Za nas samych, aby nie brakowało nam „wyobraźni miłosierdzia” w dostrzeganiu potrzebujących naszej pomocy.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy i obdarz nas łaską gorliwości w spełnianiu czynów miłości wobec bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Umocnieni uczestnictwem w Najświętszej Ofierze, idźmy w naszą codzienność i starajmy się świadczyć, że Bóg jest z nami poprzez spełnianie czynów miłości. Niech nas w tym umocni błogosławieństwo Boże, które teraz przyjmiemy.

­