Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

I czyt. Ml 3,1-4; II czyt. Hbr 2,14-18; Ps 24; Ew. Łk 2,22-40

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ludu kapłański"
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę"
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana"
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa"
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Święto Ofiarowania Pańskiego, które gromadzi nas dzisiaj przy eucharystycznym stole, przywołuje dzień, w którym Maryja i Józef, wypełniając przepisy prawa, ofiarowali w świątyni swojego Syna Bogu. W tradycji polskiej święto to przeniknięte jest na wskroś duchem Maryjnym i nosi nazwę święta Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcamy w tym dniu gromnicę, która symbolizuje Chrystusa, nazwanego przez Symeona „światłem na oświecenie pogan" (Łk 2,32). Kościół przypomina nam, że Chrystus Pan jest naszym światłem, że bez Niego bylibyśmy wszyscy w najgłębszych ciemnościach niewiedzy i śmierci.

Dziś też przeżywamy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Swymi modlitwami otaczamy tych, którzy z miłości całkowicie ofiarowali swe życie na wyłączną służbę Bogu, ślubując życie według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Modlitwa wiernych

Wzywając orędownictwa Maryi, która ofiarowała swojego Syna w świątyni Jerozolimskiej i we wszystkim wypełniła wolę Bożą, skierujmy do Boga nasze błagania.

1.    Przez Serce Maryi – Matki Kościoła – módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie cieszył się rozwojem życia zakonnego na całym świecie, a szczególnie tam, gdzie panuje ubóstwo duchowe i materialne.
2.    Przez Serce Maryi – Matki Zbawiciela – módlmy się za wszystkie osoby konsekrowane, aby z radością i dumą podejmowały trud wiernego wypełniania złożonych ślubów, zapatrzone w oddanie i wierność Niepokalanej Matki.
3.    Przez Serce Maryi – Matki Kapłanów – módlmy się za kapłanów pracujących w naszej parafii, których serca zostały naznaczone świętą pieczęcią kapłaństwa, by wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, naśladowali Go sercem i uczynili ze swojego życia dar dla Niego i Kościoła.
4.    Przez Serce Maryi – Królowej Rodzin – módlmy się za polskie rodziny, aby ucząc dzieci mądrego korzystania z wolności i dóbr materialnych, nie przeszkadzały im w odpowiedzi na głos powołania do życia zakonnego i kapłańskiego.
5.    Przez Serce Maryi – Królowej Aniołów – módlmy się za zmarłych kapłanów, zakonników, zakonnice i zmarłych z naszych rodzin, aby nagrodą za ich wierność Bogu na ziemi, była wieczna komunia z Nim w niebie.
6.    Przez Serce Maryi – Wspomożenie wiernych – módlmy się za nas samych, abyśmy w naszym życiu umieli docenić i praktykować rady ewangeliczne, przygotowując się w ten sposób na spokojne przejście przez bramę śmierci.

Boże, który posłałeś swojego jedynego Syna, aby był światłością świata, umocnij nas swoją łaską, byśmy podążali za Nim, wiernie wypełniając swoje powołanie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Nasze oczy ujrzały zbawienie świata, którym jest Jezus Chrystus. Z Nim chcemy iść przez życie, bo wierzymy, że w Nim jest zbawienie wieczne. Niech świadomość obecności Jezusa na drogach naszej codzienności staje się dla nas źródłem siły do wiernego wypełniania woli Bożej.

Ks. Stanisław Cyran

­