I czyt. Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; II czyt. Kol 3,12-21; Ew. Łk 2,41-52

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi"
Na przygotowanie darów – „Dzisiaj w Betlejem"
Na komunię – „Gdy śliczna Panna"
Na uwielbienie – „Ach, witajże pożądana"
„Pasterze mili"
„Lulajże, Jezuniu"
Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się we wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus otoczony miłością „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52). Podczas tej Eucharystii pragniemy modlić się za nasze rodziny. Prośmy, aby stawały się one miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament umacnia małżonków na drodze ich życia pomaga w zachowaniu wierności i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Polecajmy dziś także rodziny przeżywające trudności, niech łaska Boża pozwoli pokonać im wszelkie przeszkody. Oby wszystkie rodziny stawały się miejscem ofiarowania i przyjmowania miłości, która jest darem samego Boga. Za wszystkie słabości i grzechy, zwłaszcza te raniące nasze rodziny, przepraszajmy teraz, byśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Miłością i który obdarza nas miłością oraz gromadzi nas wszystkich w jedną rodzinę, zanośmy nasze ufne prośby:

1.    Za Kościół święty, aby z mocą ukazywał wszystkim Ciebie, Boże, który jesteś Miłością.
2.    Za instytucje społeczne i polityczne, aby chroniły i wspierały rodziny w wypełnianiu ich powołania.
3.    Za rodziny przeżywające trudności, aby dzięki Twojej, Panie, łasce odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości.
4.    Za rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne oraz rodziny oczekujące potomstwa, aby otwarcie na dar życia przynosiło błogosławione owoce w ich sercach.
5.     Za młodych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby potrafili w swojej miłości odkrywać odblask Twojej, Boże, miłości.
6.    Za nas samych, abyśmy otoczeni Twoją, Panie, miłością stawali się jej świadkami w naszych rodzinach i w naszym środowisku.

Wysłuchaj, Boże, modlitw, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Broń nasze rodziny od wszelkich niebezpieczeństw i spraw, aby żyły w miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Rodzina ma stawać się głęboką wspólnotą życia i miłości. Na odkrywanie i przeżywanie tej prawdy w naszych rodzinach, na to, by stawały się one miejscem wzrostu w mądrości i w łasce u Boga oraz u ludzi, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

­