Msza Święta o północy

I czyt. Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; II czyt. Tt 2,11-14; Ew. Łk 2,1-14

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wśród nocnej ciszy"
Na przygotowanie darów – „Bóg się rodzi"
Na komunię – „Z nieba wysokiego"
Na uwielbienie – „Lulajże, Jezuniu"
Na zakończenie – „Pasterze mili"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na Eucharystii o niezwykłej porze, w środku nocy. Niemal prosto od wigilijnego stołu przechodzimy do innego stołu, którym jest ołtarz. Niedawno łamaliśmy się opłatkiem, a mniej więcej za godzinę, pod koniec tej Mszy Świętej, posilimy się Ciałem Chrystusa pod postacią takiego samego opłatka.

Do świątyni przyprowadziła nas wiara w to, że Syn Boży stał się człowiekiem, „który z Ojca jest zrodzony" (KKK 242), wiara w to, że dziś „narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2,11).

Razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i całym Kościołem powszechnym wyznajmy tę wiarę ze szczególną mocą, wszak od kilkunastu tygodni przeżywamy Rok Wiary.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który przed wiekami zrodził Syna, a gdy nadeszła pełnia czasu, posłał Go na świat, módlmy się z wiarą, ufnością i miłością:

1.    Za Ojca Świętego Benedykta XVI, który niedawno przypomniał nam, że „podwoje wiary są zawsze dla nas otwarte" (Porta fidei 1), aby mógł cieszyć się wzrostem wiary całego Kościoła.
2.    Za naszego biskupa diecezjalnego (NN), aby wsparty współpracą kapłanów, osób konsekrowanych i ludzi świeckich prowadził Kościół lokalny drogami wiary.
3.    Za niewierzących, którzy mają dobrą wolę i szczerze poszukują prawdy, aby ją odnaleźli.
4.    Za rodziny, które zdecydowały się na zrodzenie i wychowanie większej ilości dzieci, aby spotykały się z szacunkiem i pomocą otoczenia.
5.    Za podejmujących duchową adopcję dzieci nienarodzonych oraz za wszystkie organizacje broniące życia od poczęcia do naturalnej śmierci, aby wszędzie mogły rozwijać skuteczną działalność.
6.    Za nas zgromadzonych na Eucharystii, aby to nasze nocne spotkanie z Chrystusem narodzonym zaowocowało wdzięcznością dla Ojca, który posłał na świat Jezusa, swojego Syna.

Boże, który jesteś Miłością i objawiasz nam siebie w Twoim Jednorodzonym Synu, prowadź nas po drogach życia zgodnie ze swoim zbawczym planem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Od narodzenia Chrystusa zaczyna się nowa era życia ludzkości. Niech nasz udział w Eucharystii w noc Bożego Narodzenia rozpocznie nową erę w życiu każdego z nas, naszych rodzin, naszych parafii. Na życie w duchowej nowości, młodości i świeżości przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

Msza Święta o świcie

I czyt. Iz 62,11-12; Ps 97; II czyt. Tt 3,4-7; Ew. Łk 2,15-20

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Anioł pasterzom mówił"
Na przygotowanie darów – „Gdy się Chrystus rodzi"
Na komunię – „Mizerna, cicha"
Na uwielbienie – „Wesołą nowinę"
Na zakończenie – „Do szopy, hej pasterze"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zgodnie z bardzo dawną tradycją każdy kapłan w uroczystość Bożego Narodzenia może sprawować trzy Msze Święte: w nocy, o świcie i w ciągu dnia. Bardzo wielu parafian oraz gości, przybyłych na święta do rodzin naszej parafii, uczestniczyło przed kilku godzinami w Pasterce. Witam serdecznie Was, obecnych na Eucharystii w bożonarodzeniowy poranek. Eucharystia to dziękczynienie. Katechizm Kościoła Katolickiego zachęca do dziękczynienia słowami: „żyć w dziękczynieniu: wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy, pochodzi od Boga" (KKK 224). Dzisiaj mamy szczególnie dużo powodów do wdzięczności, bo „Chrystus dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba", jak wyznajemy uroczyście w każdą niedzielę i uroczystość, a dzisiaj wyznajemy szczególnie mocno i dobitnie.

Dziękujemy więc Ojcu za dar Syna, dziękujemy Jezusowi, że dał nam siebie w Eucharystii, że stał się Emmanuelem, Bogiem z nami. Dziękujemy Maryi, że chciała być Matką Boga.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Ojcem Jezusa i naszym, zanieśmy z wiarą i ufnością nasze prośby:

1.    Za Kościół święty, aby wytrwale i skutecznie przemieniał współczesny świat.
2.    O kanonizację najwybitniejszych papieży naszej współczesności: Błogosławionego Jana XXIII i Błogosławionego Jana Pawła II.
3.    Za dzieci i młodzież, aby radośnie i gorliwie zdobywali wiedzę religijną.
4.    Za szkoły katolickie, aby kształtowały światopogląd i postawy moralne uczniów.
5.    Za ludzi starszych, chorych, samotnych, aby wiara otworzyła im oczy na wartość każdego cierpienia.
6.    Za nas samych, abyśmy potrafili płynnie i radośnie przejść od świąt do codzienności.

Boże, który na pytanie Mojżesza o imię odpowiedziałeś „Jestem, który Jestem", spraw, abyśmy byli wrażliwi i otwarci na Twoją obecność wokół nas. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pasterze, mędrcy, a potem Apostołowie i uczniowie opowiadali o Jezusie spotkanym ludziom. My również jesteśmy posłani, aby głosić Jezusa Chrystusa innym. Głosić słowem, życiem, modlitwą, śpiewem kolęd. Na wypełnienie tego posłannictwa przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

Msza Święta w dzień

I czyt. Iz 52,7-10; Ps 98; II czyt. Hbr 1,1-6; Ew. J 1,1-18

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ach, ubogi w żłobie"
Na przygotowanie darów – „Dzisiaj w Betlejem"
Na komunię – „Jezus malusieńki"
Na uwielbienie – „W żłobie leży"
Na zakończenie – „Z narodzenia Pana"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W pełni dnia, który dzisiaj rozpoczął się tak wcześnie, bo o północy – Pasterką, przyszliśmy, aby uczestniczyć w Eucharystii. Dla jednych będzie to jedyna Msza Święta w dniu dzisiejszym. Wielu jednak było już na Pasterce, a teraz uczestniczy we Mszy Świętej po raz drugi. Witam wszystkich i zapraszam do świętowania Bożego Narodzenia przy ołtarzu Pańskim i żłóbku Bożej Dzieciny. A jeśli w naszych sercach są jakieś przeszkody do godnego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy.

Modlitwa wiernych

Przyszliśmy, aby spotkać się z Chrystusem, który „za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy". Z perspektywy ołtarza i żłóbka, z perspektywy świętowania lepiej widać sens naszych codziennych problemów. Módlmy się więc z ufnością:

1.    Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby mógł cieszyć się wzrostem wiary wszystkich członków Kościoła.
2.    Za biskupa diecezjalnego (NN), aby ubogacony łaską Bożego Narodzenia i modlitwą Kościoła lokalnego, skutecznie umacniał naszą wiarę.
3.    Za kapłanów i osoby konsekrowane, aby umocnieni wstawiennictwem Maryi naśladowali Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.
4.    Za ludzi świeckich, aby umacniali i rozwijali konsekrację chrzcielną.
5.    Za zmarłych w mijającym roku, aby mogli jak najszybciej oglądać Boga twarzą w twarz.
6.    Za nas samych, abyśmy umocnieni przypomnieniem, że Chrystus nie tylko przyszedł na świat, ale pozostał i jest z nami, trwali w wierze, nadziei i miłości.

Boże, Twój Syn stał się człowiekiem. Dopomóż nam pokonywać opór naszego ciała i wznosić myśli i serca ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Przeżyliśmy spotkanie z Chrystusem we wcieleniu, w słowie, w Eucharystii. Teraz z radością idźmy na spotkanie z bliźnimi, których odwiedzimy czy którzy nas odwiedzą w czasie tych świąt. Błogosławieństwo Boże niech towarzyszy nam i tym, których spotkamy na naszych drogach, przy świątecznych stołach.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­