I czyt. Mi 5,14a; Ps 80; II czyt. Hbr 10,5-10; Ew. Łk 1,39-45

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Niebiosa, rosę"
Na przygotowanie darów – „Oto Pan przychodzi"
Na komunię – „Jezu drogi, Tyś miłością"
Na uwielbienie – „O Boże, dzięki Ci składamy"
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryja"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Człowiek pragnie życia, które naznaczone by było Bogiem. Cały okres Adwentu pokazał nam, jak powinno wyglądać nasze oczekiwanie na przyjście Pana. Są potrzebne dwa konkretne działania. Po pierwsze, gotowość, by podjąć odpowiedzialność za swoje życie. Po drugie, przyjąć odpowiedzialność za świat i drugiego człowieka. Patronka tego czasu – Maryja – uczy pokory i posłuszeństwa wobec tych wyraźnych życzeń Bożych. W postawie wiary wołajmy za Świętym Pawłem: „Oto idę, aby pełnić wolę Twoją".

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który dla nas i naszego zbawienia posyła na świat swego Jedynego Syna, wołajmy z głębi serca:

1.    Za Kościół święty, by był dla całego świata czytelnym znakiem Dobrej Nowiny o zbawieniu.
2.    Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby umacniali nas na drodze wiary i ufności do Boga.
3.    Za nasze rodziny, aby w duchu Bożym we wzajemnej miłości i życzliwości przeżyły wieczór wigilijny i święta Bożego Narodzenia.
4.    Za ludzi starych, samotnych i chorych, ażeby blask łaski Bożej i życzliwość bliskich wniosła w ich serca nadzieję i pokój.
5.    Za naszych zmarłych, aby Zbawiciel pozwolił im oglądać swoje oblicze.
6.    Za nas samych, żebyśmy dobrze przygotowali się na święta Bożego Narodzenia i cieszyli się z przyjścia Zbawiciela do naszych serc.

Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj prośby Twego ludu, które zanosimy do Ciebie zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Staje przed nami postać czasu adwentowego – Maryja. Ona uczy nas, co to znaczy być „Służebnicą Pańską". Uczy pogłębienia wiary i codziennego świadectwa. Serca nasze niech będą mieszkaniem Boga. W takiej postawie usiądźmy przy wigilijnych stołach i dzielmy się dobrocią i życzliwością.

Ks. Józef Wałaszek

­