I czyt. So 3,14-18a; Ps Iz 12,2-3.4bcd.5-6; II czyt. Flp 4,4-7; Ew. Łk 3,10-18

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Głos wdzięczny z nieba"
Na przygotowanie darów – „Archanioł Boży"
Na komunię – „Pójdź do Jezusa"
Na uwielbienie – „Już gościsz, Jezu"
Na zakończenie – „Spuście nam na ziemskie niwy"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Seneka mówił, że „prawdziwa radość jest rzeczą poważną". Liturgia dzisiejszej niedzieli Adwentu zachęca nas, abyśmy zasmakowali w radości. Gdzie jej mamy szukać? Kiedyś Jan Chrzciciel, do którego przychodzili ludzie i pytali, jak postępować, wskazywał na potrzebę duchowego odrodzenia. By nasza radość nie była tylko przelotnym uczuciem, ale stałym składnikiem życia, trzeba nam powrócić do Boga, który jest źródłem radości.

Modlitwa wiernych

Do Boga bogatego w łaskę i miłosierdzie zanieśmy z ufnością nasze wspólne modlitwy:

1.    Panie, spraw, aby Kościół zawsze kroczył drogą nawrócenia, które gwarantuje pokój i radość.
2.    Panie, spraw, aby ci, którzy podejmują walkę z nałogiem i wchodzą na drogę nawrócenia, doznali radości i duchowego wzrostu.
3.    Panie, spraw, aby nauczyciele i wychowawcy z gorliwością wskazywali na te wartości, które pomagają dojrzewać do pełni człowieczeństwa.
4.    Panie, spraw, aby bezrobotni znaleźli pracę, która zapewni byt materialny im i ich rodzinom.
5.    Panie, spraw, aby zmarli z naszych rodzin i wspólnot parafialnych cieszyli się radością chwały nieba.
6.    Panie, spraw, abyśmy przez dobrą spowiedź byli obdarzeni radością łaski Bożej i godnie wyszli naprzeciw tajemnicy Bożego Narodzenia.

Boże, dawco pokoju i wszelkiego dobra, wysłuchaj naszych modlitw i błagań oraz umocnij nas na drogach życia swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Co mamy czynić?" – pytali kiedyś ludzie Świętego Jana Chrzciciela. On ich wzywał do zerwania z obojętnością i zniechęceniem na potrzeby drugiego człowieka. Jedynie bowiem będąc blisko człowieka, można być blisko Boga. By ten program społeczny i religijny nie był górą niepotrzebnych słów, potrzeba nam stałej formacji duchowej. Pamiętajmy o słowach Świętego Pawła „Radujcie się zawsze w Panu" (Flp 4,4).

Ks. Józef Wałaszek

­