Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie

I czyt. Ba 5,1-9; Ps 126; II czyt. Flp 1,4-6.8-11; Ew. Łk 3,1-6

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Grzechem Adama"
Na przygotowanie darów – „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy"
Na komunie – „Pójdź do Jezusa"
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie"
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryjo"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W tę drugą niedzielę Adwentu staje przed nami prorok tego czasu Święty Jan Chrzciciel. Powołany został przez Boga, na co odpowiedział z miłością i zaufaniem. W swej heroicznej postawie życia jest czytelnym znakiem obecności Bożej. Podobny do Jana Chrzciciela podobny jest Kościół na Wschodzie, który często w heroiczny sposób przekazuje wiarę w Chrystusa. Modląc się za ten Kościół, nie wolno nam zapominać o potrzebie powrotu do osobistej żywej wiary. Adwent przypomina nam: „Pan jest blisko".

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest spełnieniem ludzkich oczekiwań, skierujmy z ufnością nasze prośby:

1.    Za całą ludzkość, aby cieszyła się sprawiedliwością i była obdarowana dobroczynnym pokojem.
2.    Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby Ludowi Bożemu, pielgrzymującemu do niebieskiego Jeruzalem, już dziś nieśli nadzieję płynącą z wiary.
3.    Za siostry zakonne, aby pochylając się nad ludzkim cierpieniem, czy też pełniąc posługę liturgiczną i wychowawczą, odczytały Boże znaki i były świadkami wierności Ewangelii.
4.    Za Kościół katolicki na Wschodzie, aby mógł bez przeszkód głosić orędzie zbawienia.
5.    Za nasze wspólnoty parafialne, aby żyły duchem modlitwy i budowały przestrzeń miłości.
6.    Za nas samych, byśmy przygotowali własne serca i byli bez zarzutu na nadejście Dnia Pana.

Panie, Boże nasz, oto pragniemy Ci przygotować drogę do naszych serc, w postawie modlitwy i służbie miłości. Wysłuchaj zatem próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Każdy człowiek swoim rozumem i sercem potrafi odkryć Boga. Przez dar Bożego objawienia jest w stanie uchwycić Jego najgłębsze tajemnice. I tutaj jest tak ważny krok ze strony człowieka. Potrzebne jest światło wiary, odpowiedź na Boże wezwanie. Konieczne jest osobiste nawrócenie i świadectwo. Niech w codziennym dniu opowiadania się za Bogiem towarzyszy nam Jego błogosławieństwo.

Ks. Józef Wałaszek

­