I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 98; II czyt. Ef 1,3-6.11-12; Ew. Łk 1,26-38

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Witaj Święta i Poczęta"
Na przygotowanie darów – „Panie w ofierze"
Na komunie – „Jezusa ukrytego"
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas"
Na zakończenie – „Matko niebieskiego Pana"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zdaniem starożytnego syryjskiego pisarza, Jakuba z Sarug, Bóg wybrał spośród wszystkich niewiast ziemi tę, która Mu się najbardziej podobała. Urzekła Go swoim pięknem. Znalazł w niej pokorę i świętość, szczerość duszy i miłość, czysty umysł pełen wzniosłych myśli. Maryja w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia wprowadza nas na drogę wiary, byśmy i my potrafili odpowiedzieć na Boże wezwanie. Prośmy o tę łaskę podczas naszego świętego zgromadzenia eucharystycznego.

Modlitwa wiernych

Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, która została nam dana jako czytelny świadek wiary i świętości, zanieśmy wspólne błagania do Boga Ojca Wszechmogącego:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby strzegł depozytu wiary i z odwagą głosił orędzie zbawienia.
2. Módlmy się za tych, którzy przeżywają trudności w wierze, by od Maryi uczyli się wytrwałości i zaufania Bogu.
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była krajem, gdzie przestrzega się prawa do życia dla dzieci nienarodzonych i ludzi w podeszłym wieku, czy też nieuleczalnie chorych.
4. Módlmy się za matki i ojców rodzin, aby przez swoją wiarę byli znakiem obecności Maryi wśród Jej dzieci.
5. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Bóg przez wstawiennictwo swej Matki dał im ulgę w cierpieniu.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy żyli w posłuszeństwie woli Ojca.

Boże, Ty jesteś naszym zbawieniem. Spraw, aby ten dzień dał nam siłę do życia, wiarę twoim obietnicom i nadzieję zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Niepokalanie poczęta, a więc wolna od wszelkiego zła Maryja najpełniej była otwarta na Boga. W sposób doskonały, z zapałem mogła odpowiedzieć miłością na Miłość, która nie zna wahania się, przeszkód, dylematów, wpisanych w zranioną grzechem naturę. Adwent jeszcze mocniej mobilizuje nas do walki z grzechem i przez pracę formacyjną kształtuje naszą wiarę, której świadectwa domaga się świat. Podejmijmy ten codzienny wysiłek wołając za Świętym Pawłem: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa." (Ef 1,3).

Ks. Józef Wałaszek

­