I czyt. 2 Sm 5,1-3; Ps 122; II czyt. Kol 1,12-20; Ew. Łk 23,35-43

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Chryste, Królu”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Chrystus Królem”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W następną niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. Popatrzmy na minione dni, tygodnie i miesiące naszego życia i niech każdy z nas u początku tej Najświętszej Ofiary, w chwili ciszy, spróbuje odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy swoim życiem potwierdzam prawdę, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście moim jedynym Panem?

Modlitwa wiernych

Obchodząc uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, zanieśmy do Ojca Niebieskiego nasze pokorne prośby:

1. Dziękując za pontyfikat Benedykta XVI, módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby jego nauczanie ewangelicznej prawdy zostało przyjęte przez wielkich tego świata z otwartością i zrozumieniem.
2. Dziękując za wszystkich pasterzy Kościoła, módlmy się za nich, aby adorując Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, czerpali światło i moc do głoszenia słowa Bożego i dawania swoim życiem świadectwa o nim.
3. Dziękując za świętych małżonków i rodziny, módlmy się za wszystkich rodziców, aby zrozumieli wartość wspólnej modlitwy, która jest nieodzownym elementem wychowania młodego pokolenia.
4. Dziękując za wszystkie dobre dzieła w życiu politycznym i społecznym, módlmy się za katolickie media, aby stworzono im odpowiednie warunki do głoszenia prawdy.
5. Dziękując za wszystkich, którzy nauczyli nas wierzyć i kochać, módlmy się, aby żywym towarzyszyła łaska Boża, a zmarli doświadczyli szczęścia wiecznego.
6. Dziękując za każde dobro, jakiego doświadczamy, módlmy się za nas samych, abyśmy z sercami przepełnionymi wdzięcznością uczestniczyli w niedzielnej Mszy Świętej.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

W tej Eucharystii przeżyliśmy spotkanie z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Królem. Pozwólmy Mu się prowadzić przez życie.

Ks. Roman Stafin

­