I czyt. Ml 3,19-20a; Ps 98; II czyt. 2 Tes 3,7-12; Ew. Łk 21,5-19

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „O, niewysłowione szczęście”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale” – takie wyznanie złożymy dzisiaj, uczestnicząc we Mszy Świętej. Pan Jezus przyjdzie do nas, obdarzając nas swoim słowem i Ciałem. Ale kiedyś przyjdzie ostatecznie, aby osądzić i odnowić ten świat. Czy oczekujemy na ten dzień Pański? Prawdziwa wiara winna się wyrażać w tęsknocie za ostatecznym spotkaniem z naszym Panem i Zbawicielem. Czy nosimy w sercach takie pragnienie? Zastanówmy się nad tym w chwili ciszy, a w akcie pokutnym prośmy Boga Miłosiernego o przebaczenie naszych grzechów.

Modlitwa wiernych

Oczekując na ostateczne przyjście na świat naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zanieśmy do Boga Ojca nasze prośby:

1. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka o światło i moc Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła i strzeżeniu jego wiary.
2. Módlmy się w intencji naszej ziemskiej Ojczyzny o łaskę mądrości i miłości, abyśmy się wzajemnie szanowali i jednoczyli wokół prawdziwych wartości.
3   Módlmy się za małżeństwa, aby dzięki silnej wierze i łasce płynącej z sakramentu potrafiły przezwyciężać problemy zagrażające ich trwałości.
4. Módlmy się za osoby przeżywające kryzys wiary, aby doświadczyły pomocy prawdziwych świadków Ewangelii.
5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie tych, którym zawdzięczamy naszą wiarę, aby cieszyli się radością nieba.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy troszcząc się o czystość serca i przyjmując często Chrystusa w Komunii świętej, przygotowali się na ostateczne spotkanie z Nim.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty tak umiłowałeś człowieka, że posłałeś na świat swego Syna, aby nas odkupił. Wysłuchaj naszych błagań i daj nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Spotkaliśmy się z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, w Jego słowie i w Jego Ciele. Tak umocnieni wracamy do tego małego świata, w którym żyjemy. Z tęsknotą i radością będziemy oczekiwać ostatecznego przyjścia naszego Zbawiciela.

Ks. Roman Stafin

­