I czyt. 2 Mch 7,1-2.9-14; Ps 17; II czyt. 2 Tes 2,16-3,5; Ew. Łk 20,27-38

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się w tej świątyni jako ludzie wierzący. Naszym uczestnictwem we Mszy Świętej chcemy wyrazić swoją wiarę. Przyszliśmy „ze świata”. Czy tam – w domu, w szkole, w miejscu pracy – żyliśmy według zasad wiary? Czy świadczyliśmy odważnie o niej? Najpierw w chwili ciszy zastanówmy się nad tym, a potem w akcie pokutnym prośmy Boga o przebaczenie nam naszych grzechów.

Modlitwa wiernych

Do Boga, Ojca Wszechmogącego, który swoją łaską pragnie prowadzić nas po drogach naszego życia, z głębi serc zanośmy nasze prośby:

1. Za Kościół, aby odczuwał potrzebę nieustannej duchowej odnowy oraz szukał nowych metod docierania z orędziem Ewangelii do człowieka w zmieniającym się świecie.
2. Za wszystkie stany Kościoła o mocne zaangażowanie się w propagowane przez Ojca Świętego Dzieło Nowej Ewangelizacji, której celem jest odnowienie wiary w ludzkich sercach.
3. Za dzieci i młodzież polską, aby nie utraciły bogactwa wiary swoich przodków, lecz według niej kształtowały swoje życie.
4. Za Szkołę Nowej Ewangelizacji, aby przez głoszone słowo i świadectwo wiary stawała się zaczynem odrodzenia duchowo-moralnego w naszych wspólnotach parafialnych.
5. Za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się wieczną komunią z Bogiem i ze świętymi.
6. Za nas samych, abyśmy w najtrudniejszych chwilach życia pamiętali, że nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ dobry Bóg wszystko widzi, wszystko wie i obdarza nas taką łaską, jakiej nam potrzeba.

Boże nieskończenie dobry, za to, że w Twojej Opatrzności nigdy nas nie opuszczasz, bądź uwielbiony na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Wracamy do świata, który często zapomina o Bogu, a jednocześnie Go szuka. Naszym słowem i postawą chcemy odważnie dawać o Nim świadectwo. Bóg nas posyła i nam błogosławi.

Ks. Roman Stafin

­