I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3; Ew. Mt 5,1-12a

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na komunię – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”
Na uwielbienie – „Bądźże pozdrowiona”
Na zakończenie – „Przykazanie nowe daję wam”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Antyfona z dzisiejszej uroczystości kieruje naszą uwagę ku wszystkim, których obecnością w niebie radują się aniołowie. Również my mamy udział w tej radości, do której zostaliśmy powołani już w chwili chrztu świętego. Dla naszego osobistego uświęcania otwiera się wielki skarbiec Bożej łaski, jakim jest Eucharystia, podczas której uobecnia się tajemnica naszego odkupienia. Z radością sprawujmy więc te święte obrzędy i przeżywajmy to dzieło, którego z miłością dokonał Jezus Chrystus – Pan świętości i życia.

Modlitwa wiernych

Bóg jest miłością, którą najlepiej poznają święci. Prośmy więc ufnie dobrego Boga, jednocząc się na wspólnej modlitwie w uroczystość Wszystkich Świętych:

  1. Niech święci i błogosławieni, ozdoba Kościoła powszechnego, wypraszają nam łaskę świętości.
  2. Niech pasterze Chrystusowej owczarni – papież, biskupi i prezbiterzy – których Bóg powołał jako przewodników wiary, będą wzorem codziennej świętości.
  3. Niech łaska chrztu świętego, która czyni nas dziećmi Bożymi, będzie ożywiana przez nas samych życiem sakramentalnym – zwłaszcza pokutą i Komunią świętą.
  4. Niech cały świat widzi w świętości lekarstwo na liczne choroby, które trapią współczesną ludzkość.
  5. Niech nasi wierni zmarli, odkupieni miłością Jezusa Chrystusa, znajdą wieczne szczęście w niebie wraz ze świętymi.
  6. Niech nasze powołanie do świętości będzie codziennym zadaniem, do realizacji którego siłę czerpać będziemy z modlitwy i zawierzenia Bogu.

Boże, Ojcze wszystkich świętych w niebie i nasza nadziejo, daj nam potrzebne łaski do wzrostu w świętości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Świętość jest darem, ale wzrasta i trwa w nas jedynie dzięki współpracy z Bożą łaską. Za wzorem wszystkich świętych, zwłaszcza naszych świętych patronów, podejmujmy naszą codzienną drogę do świętości. To jest bowiem nasze chrześcijańskie powołanie i zadanie.

Ks. Jan Piotrowski

­