I czyt. Syr 35,12-14.16-18; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.16-18; Ew. Łk 18,9-14

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Weź w swą opiekę nasz Kościół święty”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze Tobie”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała”
Na zakończenie – „Zdrowaś Maryjo”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Od najmłodszych lat znamy drogę prowadzącą do kościoła parafialnego – drogę, której nie możemy nigdy zapomnieć. Świątynia bowiem symbolizuje dom naszego wspólnego Ojca, a także miejsce pojednania i uświęcania. To w świętej przestrzeni naszych kościołów budujemy samych siebie jako ludzi wewnętrznie dojrzałych i zdolnych do dawania świadectwa wiary. Nasza obecność w świątyniach ożywia je i sprawia, że wciąż istnieją one jako ważne miejsca na horyzoncie naszego chrześcijańskiego świata.

Modlitwa wiernych

Bóg łaskawie pozwala nam kierować ku Niemu nasze modlitwy, znosimy je więc jako wspólnota ze szczerą ufnością dzieci Bożych:

  1. Za Kościół święty, który jest sakramentem zbawienia, aby jego otwarte podwoje gromadziły ludzi ze wszystkich narodów świata.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka i naszego biskupa (NN), aby byli niestrudzonymi przewodnikami wiary powierzonego im ludu Bożego.
  3. Za fundatorów, budowniczych i dobrodziejów naszych kościołów parafialnych oraz kaplic, aby ich trud Bóg nagrodził życiem wiecznym.
  4. Za naszych duszpasterzy, którzy pracowali w tej świątyni, aby za ich poświęcenie Bóg dał im szczęście wieczne.
  5. Za opiekujących się kościołami, aby ich wystrój wewnętrzny sprzyjał duchowemu wzrostowi modlących się w nich wiernych.
  6. Za nas samych, abyśmy cenili sobie nasz kościół parafialny, w którym jest obecny Najświętszy Sakrament, i ochotnie ku niemu kierowali nasze kroki.

Boże, który znasz potrzeby naszych serc, racz łaskawie wysłuchać naszych błagań i spełnij je zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę udamy się do swoich rodzinnych domów. Naszym wspólnym domem jest jednak kościół. Niech w naszych sercach pozostaje zawsze tęsknota za tym miejscem, gdzie w sakramentalnej tajemnicy obecny jest sam Bóg – jest i zawsze czeka na mnie z miłością, co czyni kościół niezwykłym miejscem na ziemi.

Ks. Jan Piotrowski

­