I czyt. Am 8,4-7; Ps 113; II czyt. 1 Tm 2,1-8; Ew. Łk 16,1-13

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże mocny”
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Panie, dobry jak chleb”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wiara w Boga gromadzi nas przy tym stole eucharystycznym. Przychodzimy, aby karmić się Słowem, które daje życie wieczne i ma moc nas przemieniać. Jezusa, który jest naszym pośrednikiem u Boga – jak to usłyszymy w liturgii słowa dzisiejszej niedzieli – prośmy, abyśmy nie ograniczali naszej wiary tylko i wyłącznie do świątyni, w której jesteśmy, ale byśmy się nią kierowali w życiu publicznym.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, który obdarzył nas łaską wiary i pragnie, abyśmy pomnażali wszystkie dane nam talenty, przedstawmy z ufnością nasze prośby:

  1. Za Kościół święty, by strzegąc i głosząc Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, był trwałym znakiem nadziei na nowe życie dla każdego człowieka.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, aby rozwijając otrzymane od Boga dary, pomagali innym czujnie oczekiwać nadejścia pełni królestwa Bożego.
  3. Za rodziny, aby stawały się prawdziwą szkołą i wzorem służby dla drugiego człowieka.
  4. Za wszystkich przebywających poza granicami naszego kraju, aby nie wstydzili się wyznawać wiary i kierować się w życiu zasadami z niej wypływającymi.
  5. Za chorych, aby powierzając swoje życie Jezusowi, umieli ofiarować dla duchowego dobra innych dar własnego krzyża cierpienia.
  6. Za nas wszystkich, abyśmy przez wierność Bogu w drobnych rzeczach uczyli się pomnażać Boże talenty zgodnie z wolą Stwórcy.

Wysłuchaj, Boże, zanoszonych do Ciebie modlitw i przyjmij nasze dziękczynienie za wszystko, co otrzymujemy dzięki Twojej szczodrobliwości. Racz przyjąć nas do pełni Twego królestwa, kiedy nadejdzie kres naszego ziemskiego życia. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Wierność Bogu wymaga od nas odwagi w kierowaniu się w codziennym życiu wiarą. Jezus zachęca nas dzisiaj do wierności w „małych rzeczach”, które będą owocować wiernością w „wielkich”. Niech Boże błogosławieństwo nas wspomaga, abyśmy tej wierności każdego dnia się uczyli.

Ks. Jan Bartoszek

­