I czyt. Wj 32,7-11.13-14; Ps 51; II czyt. 1 Tm 1,12-17; Ew. Łk 15,1-32

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się we wspólnocie ludzi wierzących na sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Chcemy dziś tak jak syn marnotrawny rzucić się w ramiona kochającego Ojca i, przepraszając za grzechy, prosić o Jego błogosławieństwo. W dniu dzisiejszym przeżywamy Dzień Środków Społecznego Przekazu, dlatego podejmijmy refleksję nad rolą mediów i módlmy się o to, by służyły one zawsze prawdzie i miłości.

Modlitwa wiernych

W pokorze serca zanieśmy teraz wspólne błagania do Boga Ojca:

  1. Za Kościół święty, aby cieszył się prawdziwymi wyznawcami Chrystusa, służącymi prawdzie.
  2. Za dziennikarzy, redaktorów oraz twórców stron internetowych, aby służyli prawdzie i szanowali wartości chrześcijańskie.
  3. Za media katolickie, aby mogły swobodnie wypełniać swoją misję w naszym społeczeństwie.
  4. Za wszystkich uczących się, aby odkrywali Chrystusa – źródło prawdy i mądrości.
  5. Za zmarłych, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki spotkali Chrystusa w chwale nieba.
  6. Za nas samych, abyśmy zawsze szukali prawdy i według niej postępowali.

Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy korzystając właściwie ze środków społecznego przekazu, pogłębiali kulturę chrześcijańską i dobrym życiem świadczyli o prawdzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. On uczy nas życia w prawdzie. Niech udział w tej Mszy świętej da nam moc do podążania za prawdą i kierowania się nią w codziennym życiu. Niech Chrystusowe błogosławieństwo umacnia nas w dobrych postanowieniach u początku nowego tygodnia.

Ks. Tadeusz Michalik

­