I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 13; II czyt. Rz 8,28-30; Ew. Mt 1,1-16.18-23

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Królowej Anielskiej śpiewajmy”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dniu dzisiejszym czcimy (główną patronkę naszej diecezji) Najświętszą Maryję Pannę w tajemnicy jej narodzenia. Aby mogło dokonać się dzieło wcielenia i odkupienia, musiała przyjść na świat Ta, która została wybrana na Matkę Syna Bożego. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny w naszej polskiej tradycji to święto Matki Bożej Siewnej, dlatego przynosimy do kościoła ziarno siewne, aby prosić Boga o dar dobrej pogody i obfite przyszłoroczne plony.

Modlitwa wiernych

W dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z ufnością módlmy się do Boga:

  1. Za wierzących w Chrystusa, zwłaszcza za mieszkańców naszej diecezji, aby byli wierni Bogu i Ewangelii i żyli nią na co dzień.
  2. Za matki i ojców, aby pod opieką Maryi Dziewicy oraz Jej Oblubieńca, św. Józefa, prowadzili swoje dzieci do Chrystusa.
  3. Za małżonków, aby byli zawsze otwarci na nowe życie i cieszyli się Bożym błogosławieństwem.
  4. Za rolników, aby ziarno wrzucone w ziemię wydało w przyszłym roku plon obfity.
  5. Za zmarłych, aby Bóg okazał im miłosierdzie i wprowadził do radości wiecznej.
  6. Za naszą wspólnotę, abyśmy potrafili odnajdywać i wypełniać przygotowany dla każdego z nas Boży plan.

Boże, Ty przez narodzenie Najświętszej Dziewicy rozpocząłeś dzieło odkupienia; wysłuchaj naszą modlitwę, którą z ufnością do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy narodzenia daje nam do zrozumienia, że każdy z nas ma swoje miejsce w Bożych planach. Realizując swoje życiowe powołanie, wypełniamy Boży zamysł względem nas i przyczyniamy się do ulepszania świata. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w naszym codziennym trudzie.

Ks. Tadeusz Michalik

­