I czyt. Iz 66,18-21; Ps 117; II czyt. Hbr 12,5-7.11-13; Ew. Łk 13,22-30

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże mocny, Boże żywy”
Na przygotowanie darów – „O Panie, Ty nam dajesz”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Czas wakacji dla naszych dzieci i młodzieży dobiega końca. Przed nami staje Jezus Chrystus, Nauczyciel Dobry i jedyny nasz Odkupiciel, który niesie zbawienie nam i wszystkim ludziom. Po całotygodniowym trudzie zaprasza nas do wspólnego eucharystycznego stołu, przy którym chce nam okazać swoją łaskawość, obdarzyć mocą i pokojem. Podobnie jak w ubiegłą niedzielę, Jezus Chrystus wzywa nas dzisiaj do wejścia w to jedyne w swoim rodzaju sanktuarium naszego życia, jakim jest nasze sumienie, poprzez które w ciszy chce nam powiedzieć, jak blisko albo jak daleko jesteśmy od Jego odkupieńczej łaski i zbawiennej prawdy. Za każdy przejaw sprzeniewierzenia się naszemu sumieniu przeprośmy Go, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca Wszechmogącego, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, skierujmy nasze prośby.

1. Za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił światu orędzie zbawienia.
2. Za Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa diecezjalnego, biskupów i kapłanów, aby stali na straży ludzkich sumień i chrześcijańskiej moralności
3. Za dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny i katechetyczny, aby chętnie gromadziły się wokół Chrystusa – Dobrego Nauczyciela.
4. Za pielgrzymujących na Jasną Górę oraz za tych, którzy ich wspierają, aby u stóp Matki Bożej, naszej Pani i Królowej, otrzymali łaski, o które pokornie proszą.
5. Za poległych w obronie naszej Ojczyzny oraz za naszych bliskich zmarłych, aby radowali się wiekuistą ucztą w niebie.
6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze byli sumieniem dla współczesnego świata.

Boże, Mocy ufających Tobie, wysłuchaj nasze pokorne błagania, jakie ku Tobie kierujemy w potrzebach Kościoła i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Niech błogosławieństwo Boże uzdolni nas do dawania świadectwa sumienia. 

Ks. Stanisław Sojka

­