I czyt. Jr 38,4-6.8-10; Ps 40; II czyt. Hbr 12,1-4; Ew. Łk 12,49-53

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzień Pański gromadzi nas na publiczne wyznanie naszej wiary, której przewodzi Jezus Chrystus. Dając świadectwo tej wierze, uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sumieniem złożyć Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Do Boga, Stwórcy i Ojca wszystkich ludzi, skierujmy nasze pokorne prośby.

  1. Za święty Kościół Boży, aby był solą ziemi i światłością świata.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, aby skutecznie umacniał swoich braci w wierze.
  3. Za kierujących państwami, aby mieli odwagę podejmować nie zawsze popularne, ale konieczne decyzje zgodne z głosem sumienia.
  4. Za tych, którzy żyją w skłóceniu i rozłamie ze swoimi bliskimi, aby dążyli do pojednania i pokoju.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się chwałą Boga Ojca w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy z czystym sumieniem wytrwale podążali za Chrystusem, który przewodzi nam w wierze.

Boże, przyjmij naszą modlitwę i spraw, abyśmy zawsze w naszych wyborach słuchali głosu sumienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Niech Boże błogosławieństwo wspomaga nas, abyśmy w każdej sytuacji życiowej szli za głosem sumienia, przez które Bóg wzywa nas do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła.

Ks. Stanisław Sojka

­