I czyt. Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45; II czyt. 1 Kor 15,10-26; Ew. Łk 1,39-56

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Maryjo, czemu idziesz w niebo?”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Uwielbiaj, duszo moja”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wraz z całą wspólnotą Kościoła Chrystusowego przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Niech ta uroczystość budzi w naszych sercach radosną nadzieję, że i my kiedyś po zakończeniu ziemskiej wędrówki przejdziemy do nigdy niekończącego się życia, aby – tak jak Maryja – z miłością wpatrywać się w oblicze Jej Syna, Jezusa Chrystusa, i dzielić radość nieba wraz z tymi, którzy dobrym życiem zasłużyli sobie na szczęśliwą wieczność. Maryja w niebie wstawia się za Kościołem, który pielgrzymuje do domu Ojca.

Modlitwa wiernych

Przez wstawiennictwo Maryi Wniebowziętej, która najpełniej raduje się chwałą nieba, módlmy się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

  1. O łaskę wiary dla wszystkich członków Chrystusowego Kościoła.
  2. O siły duchowe i fizyczne dla Ojca Świętego Franciszka.
  3. O dobrą pogodę i obfite plony dla rolników.
  4. O chleb powszedni dla wszystkich głodujących na świecie.
  5. O radość nieba dla naszych zmarłych.
  6. O umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości.

Wszechmogący Boże, który w Maryi dałeś nam nadzieję osiągnięcia chwały nieba, wysłuchaj naszych próśb, jakie z ufnością kierujemy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Niech błogosławieństwo Boże wspomaga nas w ufnym dążeniu do pełni naszego człowieczeństwa na wzór Maryi, Matki Kościoła. 

Ks. Stanisław Sojka

­