I czyt. Rdz 18,20-32; Ps 138; II czyt. Kol 2,12-14; Ew. Łk 11,1-13

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ojcze z niebios”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Kłaniam się Tobie”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków”. Słowa uwielbienia Boga, które wypowiadamy albo wyśpiewujemy na końcu każdej modlitwy eucharystycznej najlepiej wyrażają to, czym jest liturgia. To uobecnienie tej ofiary uwielbienia, którą Syn złożył Ojcu i którą we wspólnocie Kościoła ciągle na nowo przeżywamy, włączając się naszym „Amen” w to dzieło Jezusa Chrystusa. To doświadczenie wzmacnia dzisiaj liturgia Słowa. Kieruje ona naszą myśl ku miłosiernemu Bogu, przed którym staje grzeszny i słaby człowiek ze swoją modlitwą. Przystępując do sprawowania świętych tajemnic naszej wiary, prośmy więc
o łaskę dobrej modlitwy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, zanieśmy nasze pokorne prośby za Kościół święty i całą ludzkość:

  1. Módlmy się za cały Kościół, aby za przykładem Abrahama nieustannie wstawiał się u Boga za wszystkimi ludźmi.
  2. Módlmy się za wszystkich, którym w Kościele powierzono misję nauczania, aby byli gorliwymi nauczycielami modlitwy chrześcijańskiej.
  3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby pielęgnowali w swoim życiu dar modlitwy.
  4. Módlmy się za niewierzących, aby, poszukując prawdy, nigdy nie zaprzeczali istnieniu Boga i w końcu spotkali się z Nim na modlitwie.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby nasza modlitwa wyjednała im wieczne zbawienie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy postępowali na drodze modlitwy i, współpracując z łaską Bożą, dążyli do zjednoczenia z Bogiem.

Boże, nasz Ojcze, Tobie się powierzamy i w Twoje dłonie składamy nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pokrzepieni spotkaniem z Bogiem, umocnieni Jego słowem i posileni Ciałem i Krwią Jego Jednorodzonego Syna, z ufnością rozpoczynamy nowy tydzień. Na ten czas przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Andrzej Michalik

­