I czyt. Pwt 30,10-14; Ps 69; II czyt. Kol 1,15-20; Ew. Łk 10,25-37

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ojcze z niebios”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Jezu, drogi, Tyś miłością”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „Niech żyje Jezus” (3 razy)

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wiara i miłość przyprowadziły nas w Dzień Pański do Bożego domu. Pan Jezus przypomina nam dziś rzecz najważniejszą: przykazanie miłości Boga i bliźniego. Będziemy się uczyli nim żyć, wypełniając misję kapłańską, prorocką i królewską, o czym pouczy nas dziś słowo Boże.

Modlitwa wiernych

Boże Ojcze, wsłuchujemy się w głos Twojego Syna, który zostawił nam najważniejsze przykazanie. Wysłuchaj naszego wołania o miłość.

  1. Aby przykazanie miłości Boga i bliźniego przenikało wszystkie dzieła podejmowane przez Kościół.
  2. Aby wszyscy ludzie świeccy włączeni przez chrzest do Kościoła umieli rozpoznać swoje powołanie i przez dar powszechnego kapłaństwa świadczyli o miłości Boga.
  3. Abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu odnowić Jego dary i dzięki nim ewangelizowali w swoim środowisku zarówno życiem, jak i słowem.
  4. Za młodzież, która w tym roku otrzymała sakrament bierzmowania, aby nigdy nie zapomniała, że ich serca są świątynią Ducha Świętego i pozwoliła się zanurzyć w Jego miłości.
  5. Za wszystkich zmarłych, aby Bóg wynagrodził życiem wiecznym ich miłość do Kościoła.
  6. Za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy wszyscy wezwani do miłości odpowiedzieli zaangażowaniem w dzieła Kościoła i świętością.

Boże, dziękujemy Ci, że podzieliłeś się z nami miłością. Chcemy się na nią zawsze otwierać, czerpiąc z miłości Serca Jezusowego. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Przed rozesłaniem 

Pamiętamy ostatnie słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Idź i ty czyń podobnie!” (Łk 10,37). Błogosław nam, Boże, abyśmy je wypełnili.

Ks. Antoni Bielak

­