I czyt. Dz 12,1-11; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.17-18; Ew. Mt 16,13-19

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Idźcie na cały świat”
Na przygotowanie darów – „Boże mocny, Boże cudów”
Na komunię – „Bądźże pozdrowiona”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest dla nas doskonałą okazją do przypomnienia sobie, że nasza wiara opiera się na wierze i świadectwie uczniów Pana Jezusa. Niech to spotkanie na Eucharystii stanie się dla nas okazją do dziękczynienia za dar wiary, jaki otrzymaliśmy, i prośby o łaskę umocnienia w nas tej wiary w obliczu różnych przeciwności, jakie nas spotykają.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który objawia nam prawdę o sobie, zanieśmy nasze modlitwy.

  1. Za Kościół, aby niezłomnie nauczał ludzi o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym.
  2. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, by odważnie przypominali, że wiarę należy budować na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła.
  3. Za kraje, w których prześladuje się chrześcijan, aby przestano się w nich obawiać Boga, który jest miłością.
  4. Za teologów, zgłębiających prawdy wiary, aby swoją refleksją pomagali ludziom uwierzyć w Chrystusa.
  5. Za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby cieszyli się chwałą zbawionych w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy rozwijali w sobie pragnienie poznawania prawd wiary.

Boże, Ty zechciałeś nam objawić prawdę o sobie, oświeć nasze umysły i rozpal nasze serca, abyśmy, poznawszy Ciebie, zawsze Cię kochali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

„Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18-19). Te słowa Pana Jezusa uświadamiają nam, że tylko wiara oparta na nauce Kościoła jest wiarą pełną. Niech błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego umacnia nasz wysiłek pogłębiania daru wiary, jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym. 

Ks. Jacek Siewiora

­