I czyt. Za 12,10-11; Ps 63; II czyt. Ga 3,26-29; Ew. Łk 9,18-24

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Przyjdźcie do mnie wszyscy”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na zakończenie – „Twemu Sercu”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzień Pański uświadamia nam wspólnotowość naszej natury, gdyż gromadzimy się, aby wspólnie oddawać Bogu cześć, aby wspólnie się modlić, aby we wspólnocie umacniać naszą wiarę. Ten wspólnotowy charakter naszego życia odzwierciedla się także w naszych rodzinach, w naszych domach, które stają się dla każdej i każdego z nas pierwszymi wspólnotami. Módlmy się dzisiaj o świętość naszych rodzin.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, naszemu Panu, powierzmy z wiarą nasze modlitewne intencje.

  1. Za Kościół, aby niezłomnie głosił prawdę o Bogu, który jest miłością.
  2. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, by wspierali swoją modlitwą i nauczaniem rodziny w ich trudzie stawania się wspólnotami wiary.
  3. Za rodziców, by odkrywali, iż są powołani także do wychowywania swoich dzieci w wierze.
  4. Za tych, którzy cierpią prześladowanie za wiarę, aby doznali umocnienia łaską Bożą.
  5. Za zmarłych, aby Zbawiciel pozwolił im oglądać swoje oblicze.
  6. Za nas samych, abyśmy zawsze byli prawdziwymi świadkami Jezusa.

Boże, Ty znasz nasze serca. Z pokorą oddajemy Tobie nasze modlitwy, ufni, że zechcesz je wysłuchać i będziesz nas umacniał swoimi łaskami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

W czasie każdej Eucharystii doświadczamy Bożej miłości i dobroci. Napełnieni tymi darami wracajmy teraz do naszych domów i dzielmy się nimi z naszymi bliskimi. Niech świadectwo życia wiarą umacnia nasze rodziny i tych, za których odpowiadamy.

Ks. Jacek Siewiora

­