I czyt. 2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32; II czyt. Ga 2,16.19-21; Ew. Łk 7,36-8,3

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na przygotowanie darów – „Pójdź do Jezusa”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Ja wiem, w kogo ja wierzę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy diecezjalne Święto Rodziny. Dzień ten staje się więc dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za nasze rodziny oraz do wielkiej modlitwy za nie. Prośmy więc w czasie tej Eucharystii, aby Chrystus zechciał swoją łaską nasze wspólnoty rodzinne umacniać i przemieniać, aby stawały się one święte na wzór Świętej Rodziny.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, naszemu Panu, który uczy nas, jak mądrze kochać bliźnich, przedstawmy modlitewne intencje.

  1. Za Kościół, aby uczył ludzi, że prawdziwe szczęście oparte jest tylko na Bogu i Jego nauce.
  2. Za tych, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa, aby swoją miłość budowali na Bożym fundamencie.
  3. Za rodziców, by mądrze przygotowywali swoje dzieci do podejmowania i realizacji ich życiowego powołania.
  4. Za małżeństwa i rodziny przeżywające kryzysy, aby wsparte łaską Chrystusa przezwyciężyły trudności i umocniły swą miłość.
  5. Za zmarłych, aby za ich życie tu, na ziemi, dostąpili chwały zbawionych w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy z miłością realizowali nasze życiowe powołanie.

Boże, Ty dzielisz się z nami swoją miłością, zechciej umocnić ją w naszych sercach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Udział w Eucharystii uświadamia nam, że nie ma prawdziwej miłości bez ofiary. Umocnieni ofiarą Jezusa idźmy do naszych rodzin i wspólnot, w których żyjemy, dzieląc się tą miłością, jaką otrzymaliśmy od naszego Zbawiciela. 

Ks. Jacek Siewiora

­