I czyt. 1 Krl 17,17-24; Ps 30; II czyt. Ga 1,11-19; Ew. Łk 7,11-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z tej biednej ziemi”
Na przygotowanie darów – „Boże, zmiłuj się nad nami”
Na komunię – „Jeden chleb”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”
Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wszyscy podlegamy prawu zmiany, które sprawia, że z biegiem czasu zmienia się nasz wygląd, nasze myślenie. Zmienia się nasz sposób reagowania na bodźce, pragniemy innych spraw i rzeczy. Jednak to, co powinno być niezmienne dla nas wszystkich, to pragnienie nieba i dobrego przygotowania się na spotkanie z Bogiem w wieczności.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, Panu naszego życia i śmierci, polećmy nasze modlitwy. 

  1. Za Kościół, aby niósł ludziom pokrzepienie przez udzielanie sakramentów świętych.
  2. Za kończących swoje życie, aby, pojednani z ludźmi i Bogiem, ze spokojem mogli oczekiwać na godzinę śmierci.
  3. Za duszpasterzy, aby przez posługę sakramentalną nieśli pociechę i umocnienie wszystkim cierpiącym i konającym.
  4. Za tych, którzy opiekują się chorymi i osobami w podeszłym wieku, aby zadbali także o wsparcie duchowe dla nich.
  5. Za konających, aby zawsze odchodzili z tego świata umocnieni Wiatykiem na drogę do nieba.
  6. Za nas samych, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Bogiem.

 Boże Ty dajesz nam życie ciała i duszy, przyjmij nasze modlitwy i napełnij nas swoim pokojem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Przyjmując Boże błogosławieństwo, miejmy świadomość, że towarzyszy nam ono stale, ilekroć realizujemy plan zbawienia, jaki Bóg ma wobec każdego z nas.

Ks. Jacek Siewiora

­