I czyt. Ez 34,11-16; Ps 23; II czyt. Rz 5,5-11; Ew. Łk 15,3-7

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Twemu Sercu cześć składamy”
Na przygotowanie darów – „Serce Twe, Jezu”
Na komunię – „Witaj, Krynico”
Na uwielbienie – „Jezu, miłości Twej”
Na zakończenie – „Nie opuszczaj nas”  

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzi nas dziś Ten, który zawsze ma otwarte serce i obdarza swoją miłością wszystkich ludzi. Serce – to w języku biblijnym miejsce, w którym rodzi się wszelkie pragnienie człowieka, gdzie wyraża się jego wnętrze. Serce to miejsce, w którym następuje szczególny dialog między człowiekiem a Bogiem. Dzisiaj czcimy Jezusa Chrystusa za miłość Jego Serca, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną.

Modlitwa wiernych

Z wiarą i ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga Ojca przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, który jest cichy i pokorny sercem.

1. Za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, aby ich posługa głoszenia słowa Bożego napotkała otwarte ludzkie serca.
2. Za naszego biskupa Andrzeja, aby jego posługa wśród powierzonego mu Ludu Bożego przyniosła błogosławione owoce w postaci przemiany ludzkich serc.
3. Za smutnych i przygnębionych, aby ich serca zostały napełnione obfitym pokojem i radością.
4. Za ludzi odepchniętych przez społeczeństwo, aby doświadczyli miłości drugiego człowieka.
5. Za zmarłych, aby otrzymali mieszkanie od Boga, dom wiecznie trwały.
6. Za naszą wspólnotę, abyśmy przez pełny udział w Uczcie Eucharystycznej przygotowali swe serca na spotkanie z Bogiem.

Przyjmij, Boże, nasze modlitwy i spraw, niech Serce Twego Syna rozjaśni drogę naszego życia, abyśmy doszli do Ciebie, najlepszego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Otwarte Serce Jezusa to wymowny znak Boga, który w swoim Synu stał się człowiekiem, przez co okazał nam swoją niezmierzoną miłość. Niech Boskie Serce Jezusa zachęca nas do odpowiedzi na Jego miłość. Niech owocuje oddaniem bez reszty swojego życia Temu, który jest miłością. Niech wreszcie pobudzi nas do naśladowania nieskończonej Bożej miłości, abyśmy byli nawzajem dla siebie wyrozumiali, tolerancyjni, otwarci
i z radością podejmowali cichą i pokorną służbę wobec braci.

Ks. Kazimierz Fąfara

­