I czyt. Rdz 14,18-20; Ps 110; II czyt. 1 Kor 11,23-26; Ew. Łk 9,11b-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kłaniam się Tobie”
Na przygotowanie darów – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Boże, coś Polskę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej w polskiej tradycji „Bożym Ciałem”, zostaliśmy zaproszeni na ucztę Chrystusa, aby doświadczyć Jego miłości. Miłość ta jest wyrazem wielorakiej obecności Chrystusa. Zadatek zbawienia, jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym, w Eucharystii osiąga swą pełnię i ujawnia się na zewnątrz w naszym codziennym życiu.

Modlitwa wiernych

Do Ojca, który jest w niebie, przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika Nowego Przymierza, Najwyższego Kapłana przyszłych dóbr, skierujmy nasze pokorne prośby:

1. Za Kościół święty, aby każdego dnia ukazywał Eucharystię jako centrum i szczyt życia chrześcijańskiego wszystkim jego uczniom
2. Za biskupa Rzymu, Franciszka, kardynałów i biskupów całego świata, aby sprawując najświętsze tajemnice Ciała i Krwi Chrystusa, byli wyraźnymi znakami Bożej obecności.
3. Za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby spożywanie jednego chleba było dla nich źródłem prawdziwej jedności.
4. Za ubogich, bezdomnych i głodnych, opuszczonych przez najbliższych, aby doświadczali zawsze miłości Boga i bliźnich.
5. Za wszystkich zmarłych, którzy w swojej ziemskiej pielgrzymce posilali się Ciałem i Krwią Pańską, aby osiągnęli wieczną radość zbawionych.
6. Za nas tutaj zgromadzonych w imię Pana, abyśmy uczestnicząc w tych Boskich misteriach, z odwagą dawali świadectwo wiary wobec dzisiejszego świata.

Boże, usłysz nasze prośby i zjednocz nas ze sobą, abyśmy trwali zawsze w Twojej obecności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Nieśmy Chrystusa w naszych sercach i wyznawajmy wiarę w Jego obecność w tym Sakramencie. Niech inni, dzięki temu świadectwu, wraz z nami przystąpią do źródeł zbawienia.

Ks. Kazimierz Fąfara

­