I czyt. Prz 8,22-31; Ps 8; II czyt. Rz 5,1-5; Ew. J 16,12-15

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy”
Na przygotowanie darów – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na komunię – „Jezu, Jezu do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Zdrowaś, Maryjo” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadząc się na dzisiejszej Eucharystii, chcemy w sposób szczególny uczcić Najświętszą Trójcę. Wiara w Trójjedynego Boga jest dogmatem wiary katolickiej, jest fundamentalną prawdą Kościoła. Wielbimy Boga za dar życia, Syna za dar zbawienia i Ducha za dar uświęcenia. Objawienie „tajemnicy Bożego życia” jest dla nas darem i zobowiązaniem. Powinniśmy „uznać wieczną chwałę Trójcy oraz uwielbić jedność osób Bożych w potędze ich działania”. Przeprośmy dobrego Boga za to, że nie zawsze w naszym życiu głosimy chwałę Trójcy Przenajświętszej

Modlitwa wiernych

Do Boga, który stworzył świat, naprawił go przez Chrystusowe odkupienie, uświęcił go przez wylanie Ducha Świętego i cały czas czuwa nad nim swoją opatrznością, zanieśmy wspólne modlitwy.

  1. Za Kościół święty, aby odważnie stał na straży Ewangelii i depozytu wiary.
  2. Za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, aby ich posługa głoszenia słowa napotkała otwarte ludzkie serca.
  3. Za teologów, aby jak najlepiej spełniali swą misję zbliżania nas do pełni Prawdy.
  4. Za ludzi niewierzących, aby gorliwie szukając prawdy, odnaleźli Trójjedynego Boga.
  5. Za wszystkie matki: dla żyjących – o stałą miłość Trójcy Przenajświętszej, a dla zmarłych – o pełnię radości nieba.
  6. Za nas samych, aby Bóg w Trójcy Osób był celem i sensem naszego życia.

Boże, nasz Ojcze, usłysz nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie z wiarą i nadzieją na ich spełnienie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dzięki misji Chrystusa i Ducha Świętego możemy Boga nazywać Ojcem. Niech dzień dzisiejszy będzie hymnem na cześć Trójjedynego Boga. Na trud świadczenia prawdy, że dogmaty są światłem na drodze naszej wiary, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Kazimierz Fąfara

­