I czyt. Dz 1,1-11; Ps 47; II czyt. Ef 1,17-23; Ew. Łk 24,46-53

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus Pan w niebo wstępuje”
Na przygotowanie darów – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Kłaniam się Tobie”
Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywana dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest okazją do naszego osobistego spotkania z Chrystusem, który wskazuje nam drogę i cel naszego życia. Tym celem jest niebo, a drogą, która do niego prowadzi jest On sam. Znając więc drogę i cel, zatrzymajmy się na chwilę, aby sprawdzić, w jakim kierunku patrzą nasze oczy i ku czemu zwraca się nasze serce.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu Wszechmogącemu, który wywyższył swojego wcielonego Syna w tajemnicy zmartwychwstania i wniebowstąpienia przedstawmy nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół radujący się świętą liturgią Wniebowstąpienia, aby zawsze był wierny swojej Głowie, którą jest Jezus Chrystus.
  2. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby jako głosiciele słowa Bożego byli równocześnie jego wiernymi świadkami.
  3. Za rodziców i katechetów, aby umiejętnie tłumaczyli dzieciom prawdy naszej wiary.
  4. Za wszystkich chorych i cierpiących, aby pamiętali, że ich słabe i niedołężne ciało jest przeznaczone do chwały nieba.
  5. Za naszych zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego w domu naszego Ojca.
  6. Za nas samych, abyśmy poprzez widzialne znaki towarzyszące ziemskiej liturgii rozpoznawali i coraz głębiej przeżywali niewidzialne tajemnice naszej wiary.

Boże Ojcze, któryś jest w niebie, przyjmij nasze wspólne dziękczynienie i uwielbienie za radosną tajemnicę wniebowstąpienia Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich” (Łk 24,50). Niech to błogosławieństwo, które zakończyło obecność Pana Jezusa na ziemi, towarzyszy i nam w drodze do niebieskiej ojczyzny.

Ks. Zbigniew Pietruszka

­