I czyt. Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18bcde.19-20; II czyt. Kol 1,12-16; Ew. J 19,25-27

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z dawna Polski Tyś Królową”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Zróbcie Mu miejsce”
Na uwielbienie – „Bądźże pozdrowiona”
Na zakończenie – Apel jasnogórski

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na świętej liturgii eucharystycznej w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pragniemy wraz z całym narodem polskim uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za naszą Matkę i Królową, która od ponad tysiąca lat obecna jest wraz ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, w dziejach tego narodu. Niech to uwielbienie i dziękczynienie złączy się z serdeczną prośbą o Jej dalsze macierzyńskie towarzyszenie w naszej pielgrzymce wiary do niebieskiej ojczyzny.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Panem i Królem wszystkich narodów, zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół Chrystusowy, aby zawsze czerpał wzór wiary z Maryi, Matki Kościoła.
  2. Za naród polski, aby oddany w macierzyńską niewolę Maryi, pozostał zawsze wierny Bogu i Kościołowi.
  3. Za polskie państwo, aby szanując ludzkie prawa, nie utrudniało nikomu wyznawania wiary.
  4. Za prezydenta, rząd i parlamentarzystów, aby zawsze pamiętali, że mają służyć dobru całej ojczyzny, a nie swojej partii czy ugrupowaniu.
  5. Za poległych w obronie ojczyzny i ludzkich praw, aby otrzymali niewiędnący wieniec chwały w ojczyźnie niebieskiej.
  6. Za wszystkich Polaków żyjących w kraju i na obczyźnie, aby nigdy nie wstydzili się wiary swoich ojców.

Boże, Panie nieba i ziemi, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie, pielgrzymując z ziemskiej do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! Do tych słów apelu jasnogórskiego dołączmy dziś jeszcze jedno – TRWAM w mojej wierze! I niech nam w tym Bóg błogosławi.

Ks. Zbigniew Pietruszka

­