I czyt. Dz 14,21-27; Ps 145; II czyt. Ap 21,1-5a;  Ew. J 13,31-35

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”
Na przygotowanie darów – „Chwalcie Pana wszyscy”
Na komunię – „Chwalmy niewysłowiony Sakrament”
Na uwielbienie – „Wielbię Ciebie”
Na zakończenie – „Nie zna śmierci Pan żywota”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Chrystus Zmartwychwstały gromadzi nas w kolejną niedzielę wielkanocną, abyśmy mogli z radością i głęboką wiarą przeżyć liturgię Mszy Świętej. Liturgia ta jest naszym osobistym spotkaniem ze zmartwychwstałym Zbawicielem, który zaprasza nas dzisiaj, abyśmy wspólnie z Nim uwielbili Jego i naszego Ojca, który jest w niebie. Oddanie we wspólnocie Kościoła należnej czci Bogu będzie dla nas źródłem Bożej łaski i umocni naszą wzajemną miłość.

Modlitwa wiernych

Uwielbiając Boga w Trójcy Świętej Jedynego, pełni ufności skierujmy do Niego nasze prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby poprzez sprawowaną liturgię oddawał na całej ziemi należną Bogu chwałę.
  2. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, którzy są głównymi ministrami świętej liturgii, aby zawsze na pierwszym miejscu stawiali Bożą chwałę, a nie swoje upodobania.
  3. Módlmy się za świeckich członków Kościoła, którzy włączają się w przygotowanie i prowadzenie świętych czynności liturgicznych, aby swoim życiem potwierdzali to, czemu służą.
  4. Módlmy się za ludzi chorych i w podeszłym wieku, aby nigdy nie zostali pozbawieni możliwości korzystania z sakramentów świętych.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby po ziemskim życiu dostąpili udziału w chwale Boga w niebie.
  6. Módlmy się za nas biorących udział w liturgii Mszy Świętej, abyśmy poprzez wzajemną miłość świadczyli o naszej przynależności do Chrystusa.

Boże Wszechmogący, uwielbiamy Cię wraz z całym Kościołem za wszystkie otrzymane od Ciebie dary i prosimy o wysłuchanie przedstawionych dziś próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Obdarowani przy stole eucharystycznym największą Miłością – samym Bogiem, idźmy i nieśmy ją wszystkim ludziom.

Ks. Zbigniew Pietruszka

­