I czyt. Dz 13,14.43-52; Ps 100; II czyt. Ap 7,9.14b-17; Ew. J 10,27-30

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Alleluja! Jezus żyje!”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam okazję, aby to zmienić. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słuchaczy: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Mamy zatem wspaniałą okazję, aby prosić Pana żniwa i Pasterza owczarni Kościoła o kapłanów, którzy idąc Jego śladami, będą poprzez swoją służbę troszczyć się o Kościół. Msza Święta to najwspanialsza modlitwa, ale pamiętajmy też o naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, które czerpać możemy z wielkiego skarbca naszej pobożności.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest naszym Ojcem i najdoskonalszym Pasterzem, zanieśmy nasze wspólne prośby:

  1. Aby papież, biskupi i kapłani, wpatrując się w jedynego Pasterza, na Jego wzór, troszczyli się o powierzonych im ludzi na całym świecie.
  2. Aby wierzący wsłuchiwali się w głos Jezusa i podążali Jego drogami.
  3. Aby nigdy nie zabrakło chętnych i gotowych serc do służenia w owczarni Jezusa Chrystusa.
  4. Aby polskie rodziny żyjące na emigracji wychowywały młode pokolenia w duchu katolickim i uwrażliwiały je na miłość do ojczystego kraju.
  5. Aby ludzie chorzy i opuszczeni znaleźli pociechę i pokrzepienie w łączności z Jezusem, Dobrym Pasterzem.
  6. Aby każdy z nas przyczyniał się do pogłębiania znajomości Ewangelii w swoim środowisku.

Boże, Ty posłałeś swojego Syna, aby w Nim dać nam obraz prawdziwego i Dobrego Pasterza. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy zawsze wybierali drogę, jaką ukazał nam Jezus podczas swojego ziemskiego pasterzowania. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Zanim udamy się do naszych domów i powrócimy do naszej codzienności, otrzymamy błogosławieństwo. Należymy bowiem do owczarni Dobrego Pasterza, który troszczy się o swoje owce i nie pozostawia ich samymi. On także prowadzi je po właściwych ścieżkach. Wpatrując się w Niego, odważnie podejmujmy nasze zadania i obowiązki. Pamiętajmy też, aby prosić naszego Pasterza, Jezusa Chrystusa, o nowych pracowników w Jego owczarni.

­