I czyt. Rdz 1,1 – 2.2; Ps 104; II czyt. Rdz 22,1-18; Ps 16;
III czyt. Wj 14,15 – 15,1; Ps Wj 15; IV czyt. Iz 54,4a.5-14;
Ps 30; V czyt. Iz 55,1-11; Ps: Iz 12,2.3-4b.4cd-5; VI czyt.
Ba 3,9-15.32 – 4,4; Ps 19; VII czyt. Ez 36,16-17a.18-28;
Ps 42; VIII czyt. Rz 6,3-11; Ps 118; Ew. Łk 24,1-12

 „Pogrzebani z Chrystusem i zmartwychwstali w Chrystusie” – „Zstąpił do piekieł”

Niezwykłe bogactwo liturgii dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej Wigilii Paschalnej, prowadzi nas do pełnego radości orędzia anioła: „nie ma Go tutaj, zmartwychwstał” (Łk 24,6). Kolejne fragmenty dzisiejszej liturgii słowa ukazują dzieje narodu wybranego i jego oczekiwania. Starotestamentalne księgi ukazały nam kluczowe wydarzenia z historii zbawienia: począwszy od stworzenia świata i człowieka, przez wyjście Izraelitów z Egiptu, aż po zapowiedź odnowienia stworzenia. Sercem jednak całej liturgii słowa oraz licznych i bardzo bogatych symboli, które zawiera dzisiejsza liturgia, jest radosna wieść: „Chrystus zmartwychwstał!”.

­