I czyt. Iz 52,13 – 53,12; Ps 31; II czyt. Hbr 4,14-16; 5,7-9; Ew. J 18,1 – 19,42

„Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion” – Nasze uczestnictwo w ofierze Chrystusa

Stajemy dziś pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Stajemy, by zastanowić się, kim On dla mnie jest, a także czym dla mnie jest Ofiara Jezusa Chrystusa, czym dla mnie jest Jego krzyż.

­