I czyt. Iz 43,16-21; Ps 126; II czyt. Flp 3,8-14; Ew. J 8,1-11

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ogrodzie Oliwny”
Na przygotowanie darów – „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony”
Na komunię – „Witam Cię, witam”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Wisi na krzyżu”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski Bożej zrodziło się nasze życie duchowe. Jesteśmy wezwani, by nie liczyć wyłącznie na własne siły, ale umieć rozpoznać Chrystusa przychodzącego każdego dnia przez łaskę. Puka On dyskretnie do drzwi naszego serca przez słowo, dobre myśli i natchnienia, przez różne wydarzenia, nieraz przez cierpienie. Do niektórych przychodzi ze szczególną łaską powołania do swojej służby. Potrzeba z naszej strony czujności, by przychodzący Chrystus nie zastał zamkniętych drzwi naszego serca.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przez łaskę przychodzi z pomocą naszej słabości i wysłuchuje naszych modlitw, zanośmy wspólne błagania.

  1. Módlmy się za Kościół Boży, aby głosząc światu Ewangelię zbawienia, utwierdzał wśród ludzi sprawiedliwość, zgodę i pokój.
  2. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby Bóg hojnie go obdarzał swoją łaską i mocą.
  3. Módlmy się za ludzi, którzy szczerze szukają Boga, aby światło łaski oświeciło ich dusze i doprowadziło do prawdziwej wiary.
  4. Módlmy się za spowiedników, aby z wielką łaskawością i życzliwością podejmowali swoją posługę w konfesjonale wobec wszystkich pragnących przyjąć łaskę przebaczenia.
  5. Módlmy się za tych, którzy ufność pokładają tylko w swojej zapobiegliwości i liczą tylko na własne siły, by odkryli w swoim życiu pierwszeństwo i konieczność Bożej łaski.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni łaską na naszej drodze wiary mocno przylgnęli do Boga.

Boże, który posługujesz się ludźmi w realizowaniu swych planów i zamierzeń, wysłuchaj prośby Twoich dzieci zatroskanych o prawdziwe dobro swoje i swoich bliskich i udziel nam swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Pędzę ku wyznaczonej mecie” (Flp 3,14) – tymi słowami św. Paweł przypomina nam dzisiaj o naszym ostatecznym celu, jakim jest życie z Bogiem na wieki. Jest to życie łaski. Rozpoczyna się ono już tutaj, na ziemi. Potrzebujemy Bożej pomocy, aby to życie łaski wciąż się w nas odnawiało. Dlatego przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Artur Ważny

­